งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพีระภานุพันธ์ แจ้งอนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพีระภานุพันธ์ แจ้งอนันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพีระภานุพันธ์ แจ้งอนันต์ 4120496
Group 14 Present NETWORK PERFORMANCE Copmpose by น.ส.สมฤดี อินทร์ดำ นายพีระภานุพันธ์ แจ้งอนันต์

2 TOPIC 1. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง
1. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง อุปกรณ์การ เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย TOPIC การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์/วิธีการถ่ายโอนข้อมูล 5. VPN หรือ Virsual Private Network การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 7. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบในองค์กร

3 Local Area Network (LAN)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network ทำงานอย่าไร ? ระบบเครือข่ายแบ่งตามขนาด Local Area Network (LAN) Metropolitan Area Network (MAN) Wide Area Networks (WANs)

4 ลักษณะการทำงานของ Network
แบบ peer to peer แบบ client-server

5 รูปร่างเครือข่าย บัสเน็ตเวิร์ก (Bus Network)
โทเคนริงเน็ตเวิร์ก (Token-Ring Network) สตาร์เน็ตเวิร์ก (Star Network)

6 ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง
1) สายคู่บิดเกลียว ก. สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) ข. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted Pair :UTP) 2) สายโคแอกเชียล 3) เส้นใยนำแสง

7 2) เครื่องบริการงานพิมพ์ 3) เครื่องบริการซีดีรอม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 1) เครื่องบริการปลายทาง 4) เครื่องขยายสัญญาณ 2) เครื่องบริการงานพิมพ์ 5) บริดจ์ 3) เครื่องบริการซีดีรอม 6) อุปกรณ์จัดเส้นทาง

8 บัสเน็ตเวิร์ก (Bus Network)

9 โทเคนริงเน็ตเวิร์ก (Token-Ring Network)

10 สตาร์เน็ตเวิร์ก (Star Network)

11 การสื่อสารของเน็ตเวิร์ก

12 สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน
สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน ลักษณะของสายโคแอกเชียล ลักษณะของเส้นใยนำแสง

13 การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. การเชื่อมต่อผ่านระบบ ผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง 1. การต่อเชื่อมผ่านช่องทาง COM1 COM2 และ LPT 2. การต่อเชื่อมเข้ากับ บัฟเฟอร์ เครื่องพิมพ์ 3. การเชื่อมต่อโดยใช้ ระบบสลับสายข้อมูล

14 ลักษณะการแบ่งการใช้สายสัญญาณ
มี 2 แบบ 1. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection 2. Token-passing

15 1. วิธีการโอนถ่ายข้อมูลแบบขนาน 2. วิธีการโอนถ่ายข้อมูลแบบอนุกรม
การติดต่อแบบอนุกรม 3 แบบ 1. สื่อสารทางเดียว (simplex) 2. สื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (half duplex) 3. สื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex) 1. วิธีการโอนถ่ายข้อมูลแบบขนาน 2. วิธีการโอนถ่ายข้อมูลแบบอนุกรม

16 VPN

17 การสร้างเครือข่าย ระหว่างประเทศ

18 นโยบายการรักษา ความปลอดภัยของ ระบบในองค์กร
NEXT

19 THE END


ดาวน์โหลด ppt นายพีระภานุพันธ์ แจ้งอนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google