งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการงบประมา ณ เบิกจ่ายร้อยละ งบประจำ 2,549.412,289.6589.81 งบลงทุน 962.53341.1735.44 งบ ภาพรว ม 3,511.942,630.8 2 74.91 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการงบประมา ณ เบิกจ่ายร้อยละ งบประจำ 2,549.412,289.6589.81 งบลงทุน 962.53341.1735.44 งบ ภาพรว ม 3,511.942,630.8 2 74.91 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายการงบประมา ณ เบิกจ่ายร้อยละ งบประจำ 2,549.412,289.6589.81 งบลงทุน 962.53341.1735.44 งบ ภาพรว ม 3,511.942,630.8 2 74.91 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี หน่วย : ล้านบาท ภาพรวม ร้อยละ 70 / ลงทุน ร้อยละ 70 ภาพรวม ร้อยละ 70 / ลงทุน ร้อยละ 70 ลำดับที่ 58 ของ ประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ( ณ วันที่ 23 พ. ค. 57) ไตร มาส 3 ภาพรวม ร้อยละ 95 / ลงทุน ร้อยละ 82 ทั้งปี เป้าหมายการ เบิกจ่าย

3 หน่วย : ล้านบาท รายการงบประม าณ เบิกจ่า ย ร้อย ละ งบประจำ 77.8240.2851.77 งบลงทุน 63.3232.0250.56 งบ ภาพรว ม 141.1472.3051.23 ลำดับที่ 13 ของ ประเทศ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ กรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ( ณ วันที่ 23 พ. ค. 57) เป้าหมายไตรมาส 3 : ลงทุน ร้อยละ 70 / ภาพรวม ร้อยละ 70

4 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปีจังหวัดอุทัยธานี หน่วย : ล้านบาท รายการงบประม าณ เบิกจ่า ย ร้อย ละ เงินกันก่อนปี 56 121.2411.959.86 เงินกันปี 56 593.96439.8074.05 รวม ยอดเงิน กัน 715.20451.7 5 63.1 7 เป้าหมาย ร้อยละ 100 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ( ณ วันที่ 23 พ. ค. 57)

5


ดาวน์โหลด ppt รายการงบประมา ณ เบิกจ่ายร้อยละ งบประจำ 2,549.412,289.6589.81 งบลงทุน 962.53341.1735.44 งบ ภาพรว ม 3,511.942,630.8 2 74.91 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google