งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาภายใน โดย สำนักประกันคุณภาพและ ข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น และทบวงมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาภายใน โดย สำนักประกันคุณภาพและ ข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น และทบวงมหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุป การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาภายใน โดย สำนักประกันคุณภาพและ ข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น และทบวงมหาวิทยาลัย

3 กล่าวต้อนรับโดย นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

4 ดร. สุวิชา ชินะผา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ( วิทยากร )

5 อาจารย์อัญชลี เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและข้อมูล ( วิทยากร )

6 ดร. หอม คลายานนท ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการวิจัย ( วิทยากร )

7 ผู้ฝึกอบรมร่วมฟังบรรยายอย่างสนใจ

8 ร่วมแรงร่วมใจ อ่านและศึกษาเอกสารคู่มือ SAR

9 ขะมักเขม้นวางแผนการตรวจเยี่ยม

10 วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และข้อเสนอแนะ

11 แบ่งหน้าที่กันเขียนรายงาน สรุปผลการตรวจเยี่ยม

12 ประธานกลุ่ม 2 นำเสนอผลการตรวจสอบ

13 ร่วมฟังอย่างตั้งใจ

14 นำเสนอผลการตรวจสอบ

15

16 กลุ่ม 5 นำเสนอผลการตรวจสอบ

17 กลุ่ม 6 นำเสนอผลการตรวจสอบ

18 ร่วมรับประทานอาหาร

19 รสชาดเป็นอย่างไรบ้างคะ

20 ร่วมตรวจสอบรสชาดอาหารค่ะ

21 ร่วมรับประทานอาหาร

22 ผู้เข้าฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกัน ( ภาพ 1)

23 ผู้เข้าฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกัน ( ภาพ 2)

24


ดาวน์โหลด ppt สรุป การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาภายใน โดย สำนักประกันคุณภาพและ ข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น และทบวงมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google