งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการเชิงคุณภาพ (Qualitative Requirements)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการเชิงคุณภาพ (Qualitative Requirements)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความต้องการเชิงคุณภาพ (Qualitative Requirements)

4 ความต้องการเชิงคุณภาพ (Qualitative Requirements)
ความปลอดภัย (Security) ข้อจำกัด (Constraints) ผลกำไร (Benefits) ความเสถียรภาพของระบบ(Reliability)

5 ความปลอดภัย (Security)
ปัญหาในการพัฒนาระบบ แผนการป้องกัน ระบบควรให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ระบบมีการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ 2. ข้อมูลสำคัญของ จะต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับ 2. ข้อมูลสำคัญต่างๆของสมาชิกในระบบ จะมีการเข้ารหัสข้อมูลไว้ 3. การรับ-ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร จะต้องสามารถเชื่อถือได้ 3. ข้อมูลที่จะทำการรับ-ส่งกับระบบภายนอก จะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล 4. ผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบ จะต้องยืนยันได้ว่าเป็นผู้ถือบัตรเครดิตจริง ระบบจะทำการตรวจสอบจากข้อมูลที่ธนาคารส่งให้บริษัทและข้อมูลจากลูกค้า 5. ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบ จะต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้แน่นอน และมีความตรงกัน ระบบจะสามารถป้องกันการบุกรุกเข้าสู่ระบบเครือข่ายของบริษัทได้ 6. ระบบจะต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเนื่องจากความไม่มั่นคงของระบบได้ 6. เครื่องเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งระบบป้องกันไวรัส โดยอาจมีทั้งแบบที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

6 ข้อจำกัด (Constraints)
ทรัพยากร (Resource) Hardware and Software Staff Budget ตารางเวลา (Scheduling)

7 ข้อบังคับด้านตารางเวลา (Scheduling Constraints)
Developing Phase Testing Plan มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน วันสิ้นสุด Requirement Analysis System Test 8 กรกฎาคม 2552 High Level Design Integration Test 30 กรกฎาคม 2552 Detailed Design Unit Test 18 สิงหาคม 2552 Coding 9 กันยายน 2552 12 กันยายน 2552 14 กันยายน 2552 16 กันยายน 2552 Acceptance Test 17 กันยายน 2552

8 ผลกำไร (Benefits) Tangible Benefits ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบจะช่วยให้บริษัทมียอดขายเพิ่มมากขึ้น ระบบจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ ระบบช่วยลดค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น Intangible Benefits ระบบจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า และการติดต่อกับบริษัท ระบบช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ระบบช่วยให้ลูกค้าติดตามสถานการณ์สั่งซื้อสินค้าของตนเองได้ ระบบจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับพนักงานในบริษัท การใช้ระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและทันสมัยให้กับบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

9 ความเสถียรภาพของระบบ (Reliability)
รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง รับผู้ใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 100 หน้าจอ ระบบจะต้องตรวจสอบความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลของผู้ใช้ได้ หากระบบเกิดการขัดข้อง จะใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไข ไม่เกิน 3 วัน จะต้องมีการบำรุงรักษาระบบทุกๆ 1 เดือน หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทีมพัฒนาระบบสงวนสิทธิ์ในการ รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

10 การจัดทำเอกสาร (Documentation)

11 การจัดทำเอกสาร (Documentation)
Problem Statement Document Requirement Specification Document Design Documentation Testing Plan Document เอกสารระบบ (System Document) เอกสารผู้ใช้ออนไลน์ (Online User Manual) คู่มือการใช้งานอ้างอิง (Reference Manual) เอกสารผู้ใช้ (User Document)

12 ปัจจัยด้านบุคคล (Human Factor)

13 ปัจจัยด้านบุคคล (Human Factor)
ประเภทของผู้ใช้ (Type of User) ระดับของผู้ใช้ (Level of user) การฝึกอบรมผู้ใช้ (User Training)

14 ประเภทของผู้ใช้ (Type of User)
ลูกค้าทั่วไป (Interest Customer) ลูกค้าที่เป็นสมาชิก (Member Customer) พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า (Order clerk) พนักงานจัดส่งสินค้า (Packing clerk) ผู้ดูแลระบบ(Administrator) ผู้จัดการ (Manager)

15 ระดับของผู้ใช้ (Level of user)
ลูกค้าทั่วไป (Interest Customer) ลูกค้าที่เป็นสมาชิก (Member Customer) พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า (Order clerk) พนักงานจัดส่งสินค้า (Packing clerk) ผู้จัดการ (Manager) ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

16 การฝึกอบรมผู้ใช้ (User Training)
เอกสารการใช้งานระบบ การให้ปรึกษา การจัดอบรม

17 เกณฑ์การยอมรับระบบ (Acceptance Criteria)

18 เกณฑ์การยอมรับระบบ (Acceptance Criteria)
แผนการทดสอบในระดับส่วน (Unit Test Plan) แจ้งข้อผิดพลาดหากไม่สามารถติดต่อกับส่วนอื่นๆได้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (validation) ในแบบฟอร์ม แผนการทดสอบในระดับบูรณาการ (Integration Test Plan) จัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ สินค้าที่แจ้งเตือนจะต้องถูกเพิ่มในรถเข็นตอนเริ่มต้น


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการเชิงคุณภาพ (Qualitative Requirements)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google