งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย,,, นายสุวิทย์ เมืองวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย,,, นายสุวิทย์ เมืองวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย,,, นายสุวิทย์ เมืองวงศ์
ระบบนิวแมติกส์ นำเสนอโดย,,, นายสุวิทย์ เมืองวงศ์

2 ระบบนิวแมติกส์ This is the subtitle

3 การเตรียมลม/การผลิตลม
ความหมาย องค์ประกอบ-หน้าที่

4 การเตรียมลม การกระทำต่อลมหรืออากาศที่สภาพปกติให้เป็นลมอัดที่มีสภาพไม่ปกติ ความดัน (PRESSURE) ความชื้น-ฝุ่นละออง (HUMILITY) อุณหภูมิ (TEMPERATURE)

5 องค์ประกอบ เครื่องอัดลม (COMPRESSOR)
เครื่องระบายความร้อน (AFTER COOLER) เครื่องทำอากาศแห้ง และกรอง(AIR DRYER AND FILTER)

6 เครื่องอัดลม (COMPRESSOR)
วาล์วระบายน้ำทิ้ง วาล์วนิรภัย ถังลมอัด เกจวัดความดัน เกจวัดอุณหภูมิ วาล์วเปิดปิด ท่อลมเข้า ส่วนประกอบ - หน้าที่ ชนิดหรือประเภท การเลือกใช้งาน

7 เครื่องระบายความร้อน (AFTER COOLER)
หน้าที่ = เพื่อระบายความร้อนให้ลมอัด ป้องกันความเสียหายจากความร้อน ชนิดหรือประเภท = 2 แบบ (1).แบบใช้พัดลมเป่า (2).แบบใชน้ำหล่อเย็น การทำงาน

8 ชนิดของเครื่องระบายความร้อน (AFTER COOLER)

9 การทำงานเครื่องระบายความร้อน (AIR COOLER)

10 การทำงานเครื่องระบายความร้อน (WATER COOLER)

11 เครื่องทำอากาศแห้ง (AIR DRYER)
หน้าที่ = เป็นอุปกรณ์กำจัดความชื้นในลมอัด เพื่อป้องกันการเกิดน้ำภายในระบบ ชนิดหรือประเภทมีอยู่ 2 ประเภท (1).ชนิดใช้สารเคมี/สารดูดความร้อน (2).ชนิดใช้ความเย็น การทำงาน

12 เครื่องทำอากาศแห้ง(AIR DRYERS) แบบใช้สารดูดซึม

13 เครื่องทำอากาศแห้ง(AIR DRYERS) แบบใช้สารดูดซึม 2 ห้อง

14 เครื่องทำอากาศแห้ง(AIR DRYERS) แบบใช้เครื่องทำความเย็น

15 เครื่องกรองอากาศ (ท่อเมน) (AIR FILTER)
หน้าที่ = กรองฝุ่นละอองและดักแยกน้ำออกจากลมอัด ชนิดหรือประเภท (1).แบ่งตามชนิดของไส้กรอง (2).แบ่งตามโครงสร้าง - ส่วนประกอบ การทำงาน

16 เครื่องกรองอากาศ (ท่อเมน) (AIR FILTER)

17 เครื่องกรองอากาศ (ท่อเมน) (AIR FILTER)

18 การใช้ลมอัด (Consumption System)

19 การใช้ลมอัด-การเดินท่อเมน (Consumption System)
การเดินท่อเมนหลีกเลี้ยงการใช้ข้อต่อโค้ง ข้องอซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความดันคร๊อป การต่อท่อวงจรย่อย ควรต่อในลักษณะมุมเอียงบนและติดตั้งตัวดักน้ำ เพื่อป้องกันน้ำภายในท่อเมน การเดินท่อเมนให้มีความลาดเอียง 1-2% เพื่อเป็นทางระบายน้ำภายในท่อ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย,,, นายสุวิทย์ เมืองวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google