งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายใน ภาพรวม จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2551 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,295.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 9,062.35 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายใน ภาพรวม จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2551 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,295.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 9,062.35 ล้านบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการเบิกจ่ายใน ภาพรวม จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2551 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,295.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 9,062.35 ล้านบาท (97.49 % ) คงเหลือ 233.02 ล้านบาท (2.51 % )

3 การเบิกจ่ายใน จังหวัด งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 2,807.49 ล้าน บาท เบิกจ่าย 2,298.01 ล้านบาท (81.85%) คงเหลือ 509.48 ล้าน บาท (18.15%)

4 การเบิกจ่าย เงินกัน เหลื่อมปี 2547-2550 เงินกันเหลื่อมปี 1,594.96 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,035.41 ล้านบาท คงเหลือ 559.56 ล้านบาท

5 ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดปัตตานี ปี พ. ศ.254 9 GPP PATTANI

6 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด ปัตตานีปี พ. ศ.2549

7


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายใน ภาพรวม จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2551 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี งบประมาณ 2551 9,295.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 9,062.35 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google