งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฏีสี หลักการใช้สี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฏีสี หลักการใช้สี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฏีสี หลักการใช้สี

2 แม่สีขั้นที่ 1 มีสีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน
แม่สีขั้นที่ 1 มีสีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน

3 แม่สีขั้นที่ 2 สีส้ม สีเขียว สีม่วง

4 สีมีอิทธิพลซึ่งกันและกันเมื่ออยู่ใกล้กัน

5 สีน้ำหนักอ่อนทุกสีจะตัดกับสีดำ

6 สีสว่างอยู่ใกล้กับสีมืด จะตัดกันรุนแรง
สีสว่างอยู่ใกล้กับสีมืด จะตัดกันรุนแรง

7 สีน้ำหนักอ่อนอยู่บนพื้นสีอ่อนจะดูอ่อนกว่าเมื่ออยู่บนพื้นสีตรงข้าม

8 สีตรงกันข้ามถ้าอยู่ติดกันสีทั้งสองจะดูเข้มขึ้น

9 สีน้ำหนักแก่ทุกสีจะตัดกับสีขาว

10 สีแท้ที่มีน้ำหนักแก่อยู่บนพื้นสีแก่จะดูอ่อนซีดลงเมื่ออยู่บนพื้นสีตรงข้าม

11 สีแก่เมื่ออยู่บนพื้นอ่อนจะดูแก่กว่าเมื่ออยู่บนแก่

12 ผู้จัดทำ นางเพียรพร เจริญสืบสกุล นางสาวประภัสสร นรวรรณ
นางเพียรพร เจริญสืบสกุล นางสาวประภัสสร นรวรรณ นางสาวนิตยา โคตรโนนกอก


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฏีสี หลักการใช้สี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google