งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานที่ 7 การรับและแสดงผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานที่ 7 การรับและแสดงผลข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานที่ 7 การรับและแสดงผลข้อมูล
ใบงานที่ 7 การรับและแสดงผลข้อมูล

2 แนะนำโปรแกรม Turbo c++
หน้าตาของโปรแกรมมีดังนี้

3 การแสดงผลข้อมูล ฟังก์ชั้นทีใช้ในการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพคือ printf() มีหน้าที่หลักคือ แปลงข้อมูลในลักษณะของเลขฐานสองที่คอมประมวลผลได้ ให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจ ก่อนแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ

4 รูปแบบคำสั่ง printf Printf(“format string”,list of data); โดย - format string คือ ชุดข้อความสำหรับการแสดงผล - list of data คือ รายการข้อมูลต่างๆ โดยในการกำหนดใด้แสดงผลข้อมูลมากกว่า 1 ตัวจะใช้เครื่องหมาย , คั่นระหว่างรายการ

5 ตัวอย่างการทำงาน คำสั่ง ผลลัพธ์ อักขระควบคุมการแสดง การใช้งาน \n
Printf(“ABCD”); ABCD Printf(“1234”); 1234 Printf(“hello”); ABCD1234hello อักขระควบคุมการแสดง การใช้งาน \n ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่ \t ใช้ในการเว้นช่องว่าง 1 แทป Printf(“ABCD\n”); Printf(“1234\n”); Printf(“hello\n”); ABCD1234hello

6 วิธีการใช้งานโปรแกรม turbo c++
- เปิดโปรแกรมแล้วพิมพ์โค๊ดโปรแกรมลงไป

7 วิธีการใช้งานโปรแกรม turbo c++
- เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ก็ทำการรันโปรแกรม โดยไปที่เมนู Debug>>Run

8 วิธีการใช้งานโปรแกรม turbo c++
- สุดท้ายก็จะได้ผลลัพธ์ของโปรแกรมออกมา

9 ตัวอย่างโปรแกรมการแสดงผลข้อมูล

10 แบบทดสอบใบงานที่ 7 1. ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพคือ
2. List of data คือ 3. \n มีหน้าที่คือ 4. จากผลลัพธ์จะเขียนโค๊ดโปรแกรมได้อย่างไร 5. จากโค๊ด ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะเป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ใบงานที่ 7 การรับและแสดงผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google