งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือจับพิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูล โดย ดร.ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือจับพิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูล โดย ดร.ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือจับพิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูล โดย ดร.ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์โลก
ที่มา: อานันต์ คำภีระhttp://www.rmutphysics.com/sciencefac/artic/map/map.htm

3 รูปทรงสัณฐานของโลก - รูปทรงสัณฐานของโลกมีอยู่ 3 แบบ ทรงกลม (Spheroid)
ทรงรี(Ellipsoid) ยีออยด์ (Geoid)

4 รูปทรงสัณฐานของโลก - ทรงกลม (Spheroid) เป็นรูปทรงที่ง่ายที่สุด จึงเหมาะเป็นสัณฐานของโลกโดยประมาณ ใช้กับแผนที่มาตราส่วนเล็กที่มีขอบเขตกว้างขวาง เช่น แผนที่โลก แผนที่ทวีป หรือ แผนที่อื่น ๆ ที่ไม่ต้องการความละเอียดถูกต้องสูง

5 รูปทรงสัณฐานของโลก - ทรงรี(Ellipsoid) คือ รูปที่แตกต่างกับรูปทรงกลมเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสัณฐานจริงโลกมาก จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นผิวการรังวัด และการแผนที่ที่ต้องการความละเอียดถูกต้องสูง เช่น แผนที่ระดับชุมชนเมือง

6 รูปทรงสัณฐานของโลก - ยีออยด์ (Geoid) เป็นรูปทรงที่เหมือนกับสัณฐานจริงของโลกมากที่สุดเกิดจากการสมมุติระดับน้ำในมหาสมุทรขณะทรงตัวอยู่นิ่ง เชื่อมโยงให้ทะลุไปถึงกันทั่วโลก จะเกิดเป็นพื้นผิวซึ่งไม่ราบเรียบตลอด มีบางส่วนที่ยุบต่ำลง บางส่วนสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและแรงโน้มถ่วงของโลก

7 รูปทรงสัณฐานของโลก

8 รูปทรงสัณฐานของโลก - แสดงลักษณะการเอียงของแกนโลก

9 รูปทรงสัณฐานของโลก - แสดงเส้นศูนย์สูตร เส้นขนาน เส้นเมริเดียน และเส้นเมริเดียนเริ่มแรก

10 รูปทรงสัณฐานของโลก - แสดงเส้นศูนย์สูตร เส้นขนาน เส้นเมริเดียน และเส้นเมริเดียนเริ่มแรก

11 Map Projection การถ่ายรูปร่างแผนที่ (Map projection) เป็นเปลี่ยนรูปร่างจากสัญฐานโลกเป็นพื้นผิวที่เหมาะสม เช่น ระนาบ ทรงกระบอก และ ทรงกรวย พื้นที่ที่อยู่ใกล้ผิวรูปตัดจะเป็นพื้นที่ที่แสดงบนแผนที่ได้ถูกต้องมากกว่า Carlos A. Furuti

12 Map Projection Carlos A. Furuti

13 Map Projection Normal Transverse Oblique Planar Cylindrical Conic
Carlos A. Furuti

14 Universal Transverse Mercator (UTM) projection system
Carlos A. Furuti

15 Zone 47 Zone 48 Long 102


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือจับพิกัด GPS และ การใช้แผนที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูล โดย ดร.ณัฐ มาแจ้ง นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google