งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อผู้รับซื้อ/บริษัท/ห้าง/ร้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อผู้รับซื้อ/บริษัท/ห้าง/ร้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อผู้รับซื้อ/บริษัท/ห้าง/ร้าน
จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ข้าวเปลือก ชื่อผู้รับซื้อ/บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ตั้งของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ โรงสีเทียมศักดิ์พาณิชย์ หมู่1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม บริษัท นครพนมไรซ จำกัด 104 หมู่ 14 ถ.ชยางกูร ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จำกัด หมู่ 2 ถ.นครพนม-หนองคาย ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด 45 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม บริษัทโรงสีนาแกพงษ์เจริญ จำกัด 144 หมู่ 10 ต.นาคู่ อ.นาแก

2 ชื่อผู้รับซื้อ/บริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่ตั้งของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ โรงสี ส. อำนวยค้าข้าว 60 หมู่ 3 ต.พระซอง อ.นาแก หจก.ไทยเอ๊กซ์ซัพพลาย 269 หมู่ 3 ถ.เจริญยง อ.บ้านแพง สหกรณ์การเกษตรปลาปาก จำกัด 126 หมู่ 2 ถ.พิทักษ์ประชา ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จำกัด 221 หมู่ 10 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ อุดมทรัพย์ 134 หมู่ 3 ถ.นิตโย - ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด 33 หมู่ 4 ถ.ราษฏรอุทิศ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง

3 ชื่อผู้รับซื้อ/บริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่ตั้งของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ สหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด 24/14 หมู่ 4 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 152 ถ.นิตโย นครพนม จำกัด ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม เทพการค้า 38 หมู่4 ถ.แพงพิทักษ์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง ร้านโชคนครพืชผล 199 หมู่ 4 ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด 133 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร สมบูรณ์พืชผล 299 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด 250 หมู่10 ต.นาทม อ.นาทม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อผู้รับซื้อ/บริษัท/ห้าง/ร้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google