งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกรองเท้าและ การปรับรองเท้า ให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกรองเท้าและ การปรับรองเท้า ให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกรองเท้าและ การปรับรองเท้า ให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
การเลือกรองเท้าและ การปรับรองเท้า ให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พญ. นวลพิศ อินทรเทพ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2 กายวิภาคของกระดูกเท้า
รูปกระดูกเท้า 37 joints 107 ligaments 31 muscles 12 extrinsic muscles 19 intrinsic muscles 3 parts Hind foot Mid foot Forefoot 4/4/2017

3 การลงน้ำหนักของเท้าขณะยืน
4/4/2017

4 การลงน้ำหนักของเท้าขณะเดิน
4/4/2017

5 ปัญหาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ปลายประสาทชา หลอดเลือดเสื่อม แผลเรื้อรัง เท้าผิดรูป ถูกตัดเท้าหรือขา ใส่ถุงเท้าเสมอ เลือกรองเท้าอย่างเหมาะสม ปรับรองเท้า กายอุปกรณ์ 4/4/2017

6 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

7 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม: กระชับ
รูปทรงรองเท้า เข้ากับ รูปร่างเท้า 4/4/2017 รูปร่างเท้าแบบต่างๆ

8 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม: กระชับ
รูปทรงรองเท้า เข้ากับ รูปร่างเท้า 4/4/2017

9 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม: กระชับ
ความกว้างของรองเท้า เท่ากับ ส่วนที่กว้างที่สุดของเท้า ความยาวของรองเท้า = ระยะวัดจากส้นเท้าถึงปลายนิ้วเท้า + ๑/๒” 4/4/2017

10 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม: รูปแบบ
รองเท้าหุ้มส้นควรเป็นชนิดขยายความกว้างได้ เช่น แบบร้อยเชือก หรือ แบบสายคาด 4/4/2017

11 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : รูปแบบ
เลือกรองเท้าส้นเตี้ย ลดแรงกดบริเวณใต้ metatarsal head ลดแรงกดที่นิ้วเท้า 4/4/2017

12 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : รูปแบบ
พื้นเท้าและส้นเท้านุ่ม รองรับแรงกระแทกได้ดี ลดแรงกดต่อเท้าและกระดูกส้นเท้า 4/4/2017

13 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : รูปแบบ
เลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ในรองเท้ากว้าง 4/4/2017

14 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม : รูปแบบ
เลือกรองเท้าที่มี pre-made rocker sole ลดแรงกดที่กระทำต่อหน้าเท้า ลดแรงเสียดทานกับพื้น ลดแรงกระแทก 4/4/2017

15 การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม: วิธีซื้อ
ขนาดรองเท้าแต่ละชนิดมาตรฐานไม่เท่ากัน  ลองก่อนซื้อเสมอ ลองรองเท้าทั้ง ๒ ข้าง 4/4/2017

16 การปรับรองเท้าให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

17 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม
ขึ้นกับปัญหาของเท้าผู้ป่วยเบาหวาน แผลเรื้อรัง เท้าผิดรูป ถูกตัดเท้าหรือขา 4/4/2017

18 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: หลักการพื้นฐาน
กระจาย หรือลดแรงกดบริเวณที่ผิดปกติ(pressure area) ลดแรงกระแทก และ แรงเสียดทาน แก้ไขความผิดปกติของรูปเท้า ปรับเข้ากับความผิดปกติของเท้า 4/4/2017

19 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: วิธีการ
Total contact cast Total contact orthosis Shoe modification and Insertion Custom-made shoes 4/4/2017

20 Total contact orthosis
4/4/2017

21 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม:แผลเรื้อรัง
Abnormal Diabetic pressure point foot ulcer 4/4/2017

22 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: แผลเรื้อรัง
การปรับรองเท้าที่เหมาะสม:แผลเรื้อรัง การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: แผลเรื้อรัง เป้าหมาย กระจาย และลดแรงกดต่อจุดที่มีปัญหาแรงกดมากผิดปกติ วิธีการ total contact cast total contact orthosis Shoe modification Custom-made shoes 4/4/2017

23 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: แผลเรื้อรัง
การปรับรองเท้าที่เหมาะสม:แผลเรื้อรัง การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: แผลเรื้อรัง Total contact orthosis กระจายแรงกด เสริมการ off-loading 4/4/2017

24 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: แผลเรื้อรัง
การปรับรองเท้าที่เหมาะสม:แผลเรื้อรัง การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: แผลเรื้อรัง Shoe modification เลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ในรองเท้ากว้าง มีสายรัดหรือผูกเชือกเพิ่มความกระชับ มี long medial counter ส้นนุ่ม เตี้ย มี rocker sole 0ff-loading 4/4/2017

25 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: แผลเรื้อรัง
การปรับรองเท้าที่เหมาะสม:แผลเรื้อรัง การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: แผลเรื้อรัง Shoe modification: Rocker sole ลดแรงกด ช่วยกระจายน้ำหนักขณะเดิน Double rocker 4/4/2017 Anterior rocker Negative heel

26 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: เท้าผิดรูป
เป้าหมาย แก้ไขความผิดรูปให้กลับมาปกติ ปรับตามความผิดรูป ลดแรงกดต่อจุดที่มีปัญหาแรงกดมากผิดปกติ ตัวอย่างความผิดรูป Flat foot Mallet/Claw/Hammer toe Charcot’s foot 4/4/2017

27 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: เท้าผิดรูป
Flat foot ปัญหา = แรงกดเอ็นพยุงอุ้งเท้าด้านในมากไป แก้ไข = เสริม Medial arch support 4/4/2017

28 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: เท้าผิดรูป
Charcot’s foot: Total contact orthosis เพื่อ  ปรับให้เข้ารูป และ ปกป้องเท้า  ลด และกระจายแรงกระแทก  ลดแรง shear force  ช่วยควบคุมและจำกัดการเคลื่อนไหวข้อต่อเท้า 4/4/2017

29 การปรับรองเท้าที่เหมาะสม: เท้าผิดรูป
Charcot’s foot: Shoe modification ปรับความกว้างให้เข้ากับรูปร่างเท้า เลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ในรองเท้ากว้าง ขยายความกว้างของรองเท้าได้ เช่น แบบร้อยเชือก หรือ แบบสายคาด ส้นนุ่มรับแรงกระแทก ขอบด้านในมี medial long counter 4/4/2017

30 THANK YOU . ANY QUESTIONS ? 4/4/2017

31 Traditionally, in-depth shoes have been a basic oxford style shoe,
This typically means a shoe with a deep toe box, high counter, blucher opening, ... Traditionally, in-depth shoes have been a basic oxford style shoe, 4/4/2017


ดาวน์โหลด ppt การเลือกรองเท้าและ การปรับรองเท้า ให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google