งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Medication Review.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Medication Review."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Medication Review

2 Medication review เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้านยา
ป้องกันการเกิด medication error

3 กรณีศึกษาที่ 1

4 Patient profile HN : 52997 cc : ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 53 ปี มาพบแพทย์
มีโรคประจำตัว DM type 2 Hypertension

5

6 ประวัติการรักษา การรักษาปัจจุบัน 06/01/54 Amlodipine (5) 1x1 pc Atenolol (50) 1x1 pc Losartan (50) 1x1 pc Flunarizine (5) 2xhs Metformin (500) 1x2 pc Simvastatin (20) 1xhs 16/02/54 Add : Furosemide (40) 1x1 pc

7 SOAP NOTE Problem list : Hypertension
Subjective data : ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 53 ปี มาพบ แพทย์ Objective data : โรคประจำตัวที่ได้รับการวินิจฉัย DM type 2 Hypertension

8 SOAP NOTE Assessment : ผู้ป่วยมีภาวะ HT ร่วมกับ DM ได้รับยา Amlodipine , Atenolol , Losartan ในการควบคุมระดับ BP และในครั้งนี้ได้รับ Furosemide เพิ่ม คาดว่าผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับ BP ได้

9 SOAP NOTE

10 SOAP NOTE Plan : Continuous : Amlodipine (5) 1x1 pc Atenolol (50) 1x1 pc Losartan (50) 1x1 pc Add : Furosemide (40) 1x1 pc

11 SOAP NOTE Plan : Monitor : ระดับ BP Education : รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร จำกัดเกลือ) F/U : 1 เดือน

12 กรณีศึกษาที่ 2

13 Patient profile HN : cc : ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 58 ปี มาพบแพทย์ มีโรคประจำตัว CKD

14

15 ประวัติการรักษา การรักษาปัจจุบัน
19/01/54 Ca-carbonate (600) 1x3 pc Ferrous 1x3 pc Folic acid (5) 1x1 pc Kalimate 6x3 pc Sodamint (300) 3x4 pc Sodium bicarbonate inj. 7.5% Vit D mcg Glucose 50% inj. 50 ml Humulin R inj. 10 unit 16/02/54 Ca-carbonate (600) 1x3 pc Ferrous 1x3 pc Folic acid (5) 1x1 pc Kalimate 2x3 pc Sodamint (300) 3x4 pc Sodium bicarbonate inj. 7.5% Vit D mcg

16 SOAP NOTE Problem list : CKD
Subjective data : ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 58 ปี มาพบแพทย์ Objective data : โรคประจำตัวที่ได้รับการวินิจฉัย CKD

17 SOAP NOTE Assessment : ผู้ป่วยเป็น CKD ที่มีภาวะ hyper K (K=7.0 mmol/L) จัดอยู่ในระดับ moderateได้รับ Glucose inj. , Humulin R inj. , Sodium bicarbonate inj. และ Kalimate 6x3 pc ในครั้งนี้มีระดับ K เป็น 5.5 mmol/L จึงปรับลดขนาดยา Kalimate เป็น 2x3 pc

18 SOAP NOTE For moderate elevations (6 to 7 mEq/L)
recommend treatment with Glucose plus insulin (10 units of regular insulin and an amp of D50). 1. Sodium bicarbonate 50 mEq IV over 5 minutes. In my opinion, for patients without metabolic acidosis, this is unlikely to be effective. 2. Nebulized albuterol (10 to 20 mg) over 15 minutes. In my opinion, while this is an effective and rapid treatment for hyperkalemia, there are many patients with tachycardia or coronary artery disease who should not be given albuterol. 3. The guidelines do not explicitly suggest treating moderate potassium elevations with kayexalate or furosemide, but these should also be routine treatments in my opinion.

19 SOAP NOTE Plan : Continuous : Kalimate 2x3 pc Monitor : ระดับ K Education : ควบคุมอาหารที่มี K สูง เช่น กล้วย ส้ม มะละกอสุก ผักใบเขียว เป็นต้น F/U : 2 เดือน


ดาวน์โหลด ppt Medication Review.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google