งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Approach to Arthritis Case Discussion and Interactive Session

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Approach to Arthritis Case Discussion and Interactive Session"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Approach to Arthritis Case Discussion and Interactive Session
พญ. รัตนวดี ณ นคร นพ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ พญ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ พญ. ชิงชิง ฟูเจริญ หน่วยโรคข้อและโรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Approach to arthritis : Case discussion and interactive session
Learning objective 1. “Joint pain”…. arthritis or not… emphasize on PE 2. “Early arthritis”….clinical predictors for outcome… ….when / which DMARDs should be considered “Eagle eyes” clinical observation…the word is more than just looking” ….the lesson from HANDs.. Disclosure none

3 คุณยายทองดี 68 ปี เจ็บแปล๊บที่เข่าขวามา 1 สัปดาห์ เวลาเดินลงน้ำหนัก เดินกระเผลก ปกติแล้วคุณยายจะขัดเข่า 2 ข้างประจำ เวลาลุกขึ้นและออกเดินใหม่ๆ สังเกตว่ามีเสียงกรอบแกรบเวลาเวลาเหยียดและงอเข่า ขัดเล็กน้อย เป็น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ... กินยาประจำ

4

5 อาการปวดข้อของคุณยายทองดีเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
A: OA Knee B: Crystal-induced arthritis C: Periarticular inflammation

6 ท่านจะทำอย่างไร..เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง
A: ส่ง x-ray B: เจาะข้อตรวจดู crystal

7 “ไม่เจ็บ” “เจ็บ” “ไม่เจ็บ”

8 อาการเจ็บแปล๊บที่เข่า
“เจ็บ” อาการเจ็บแปล๊บที่เข่า ของคุณยายทองดี เกิดจาก…. OA Knee Crystal-induced arthritis Periarticular inflammation

9 การวินิจฉัยที่จำเพาะ... คือ
“เจ็บ” การวินิจฉัยที่จำเพาะ... คือ Housemaid knee Pes-ancerine enthesitis Prepatellar bursitis

10 68 ปี DM HT dyslipidemia ท่านจะให้การรักษาอาการเจ็บแปล๊บที่เข่าของคุณยายทองดีอย่างไร Short term NSIADs (COX2 inhibitor) Topical NSAIDs ประคบอุ่น Intra-lesional steroid injection

11

12 ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์
นางสาวหทัยรัตน์ นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

13 ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์
นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

14 ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์
การวินิจฉัยแยกโรค = ? SLE RA Don’t know นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

15 นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์
ประวัติที่ช่วยวินิจฉัยแยกโรค = ? ไข้ เป็นหวัด ผื่นตามลำตัว แขน ขา ตาเหลือง ตัวเหลือง ตับอักเสบ ได้รับยา.. INH, PTU อาการของ CNTD - ผื่นแพ้แสง แผลในปาก Raynaud’s phenomenon ประวัติเพศสัมพันธุ์ นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

16 นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์
ท่านจะส่งตรวจ lab อะไรบ้าง ? CBC (80), UA (50) ANA (150) RF (60) ESR (50), CRP (60) Hepatitis profiles (270), HIV (200) Film both hands (150) Serum uric acid (40) MRI (8000) นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

17 นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์
ท่านจะให้การรักษาอย่างไร ? Diclofenac (25) 1x3 pc. Prednisolone (5) 1x2 pc. Chloroquin (250) 1x1 pc Paracetamol (500) 1x prn นักศึกษา อายุ 18 ปี ปวดข้อมือ และ ข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 2 สัปดาห์

18 Approach to arthritis : Case discussion and interactive session
Learning objective 1. “Joint pain”…. arthritis or not… emphasize on PE 2. “Early arthritis”….clinical predictors for outcome… ….when / which DMARDs should be considered “Eagle eyes” clinical observation…the word is more than just looking” ….the lesson from HANDs.. Disclosure none


ดาวน์โหลด ppt Approach to Arthritis Case Discussion and Interactive Session

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google