งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OBJECTIVE To study the relationship between signs , symptoms or history of disease and routine urinalysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OBJECTIVE To study the relationship between signs , symptoms or history of disease and routine urinalysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RELATIONSHIP BETWEEN SIGNS , SYMPTOMS , or HISTORY of DISEASE and RESULT of ROUTINE URINALYSIS

2 OBJECTIVE To study the relationship between signs , symptoms or history of disease and routine urinalysis

3 STUDY DESIGN Prospective

4 SETTING The new inpatient of gynecological and surgical wards that admit in July 2000 , in Buddhachinaraj hospital , Phisanulok

5 MEASUREMENT Questionare design by researcher consists of four parts :-
Part 1 General history of patient Part 2 Signs , Symptoms , and the history of disease that effect to pathogenesis of urinary tract

6 This questionare are answered by sixth years medical student
Part 3 Routine urinalysis data Part 4 The treatment from the results of routine urinalysis data This questionare are answered by sixth years medical student

7 RESULT

8

9

10

11

12

13 Fever without other source 4 cases Diabetes Mellitus 3 cases
จากตาราง อาการ , อาการแสดง และประวัติโรคที่มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะที่พบในผู้ป่วยที่มี MI คือ Dysuria cases Flank pain cases Hesitancy cases Fever without other source 4 cases Diabetes Mellitus cases

14 Urethral discharge 2 cases
Costovertebral angle pain 2 cases Abnormal finding on Prostate examination 2 cases Frequency case Renal disease case

15 สิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจปัสสาวะ
1. WBC cases 2. RBC cases 3. Bacteria cases 4. Urine protein cases 5. Urine glucose cases 6. Cast case 7. Yeast case

16 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยที่มี medical indication และ มีผลปัสสาวะผิดปกติแยกตาม ward ต่างๆ

17 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อาการ อาการแสดงและประวัติโรคที่มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะกับผล Routine Urinalysis

18

19 สรุปผลการวิจัย ในผู้ป่วยที่มี Medical indication
- ผลปัสสาวะมีโอกาสผิดปกติ % - ผลปัสสาวะที่ผิดปกตินำไปสู่การรักษาผู้ป่วย 64.7% ผู้ที่ไม่มี Medical indication - ผลปัสสาวะมีโอกาสผิดปกติ % - ผลปัสสาวะที่ผิดปกติ นำไปสู่การรักษาผู้ป่วย 33.3%

20 วิจารณ์ ปัจจัยรบกวน - ขั้นตอนการเก็บปัสสาวะ - มาตรฐานการตรวจปัสสาวะ
- แพทย์ผู้รักษา กระบวนการรักษาโรคทีนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ผลการรักษาเนื่องจากผลปัสสาวะ

21 ข้อแนะนำ 1. จำนวนผู้ป่วยน้อย 2. ความแตกต่างของโรคไม่หลากหลาย
3. ควรให้คำแนะนำในขั้นตอนการเก็บปัสสาวะแก่ผู้ป่วย 4. ในผู้ป่วยที่ผลปัสสาวะผิดปกติและแพทย์ตัดสินใจไม่รักษา ควรมีการยืนยัน ด้วยการส่งปัสสาวะซ้ำ

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt OBJECTIVE To study the relationship between signs , symptoms or history of disease and routine urinalysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google