งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผึ้งพลังงาน ทีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย นายแพทย์ยอดชาย ปลอดอ่อน

2 สถิติค่าไฟฟ้า (บาท) ข้อมูลเครื่องปรับอากาศ ปี 2551 จำนวน 612 เครื่อง
ปี 2552 จำนวน 623 เครื่อง +11 เพิ่มขึ้นประมาณ 385,000 BTU ปี 2553 จำนวน 705 เครื่อง +82 เพิ่มขึ้นประมาณ 2,780,000 BTU สถิติค่าไฟฟ้า (บาท) เริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า

3 ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมมือในการประหยัด พลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงขอประกาศนโยบายเพื่อถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ให้เปิดไฟเฉพาะบริเวณที่ใช้งาน และปิดไฟทันทีหลังเลิกใช้งาน 2. ให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25 – 26 องศา 3. ให้ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนพักเที่ยงและก่อนเลิกงาน 15 – 30 นาที 4. เดินขึ้น – ลง บันได 1 – 2 ชั้น แทนการใช้ลิฟต์ 5. เสียบปลั๊กกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะช่วงเวลาที่ใช้งาน เช่น ช่วงเวลาตั้งแต่ 7.30 – 8.30 น. และช่วงเวลาตั้งแต่ – น. ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (นายแพทย์สุทัศน์ ศรีวิไล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

4 คำขวัญ ความสำเร็จน่าชื่นชม น้ำผึ้งชมร่วมประหยัดพลังงานพันธง
กลุ่มน้ำผึ้งขม คำขวัญ ความสำเร็จน่าชื่นชม น้ำผึ้งชมร่วมประหยัดพลังงานพันธง

5 คำขวัญ ผึ้งนางพญามาช่วยกันรักษ์พลังงาน
กลุ่มผึ้งนางพญา คำขวัญ ผึ้งนางพญามาช่วยกันรักษ์พลังงาน

6 คำขวัญ ขยันจัด ประหยัดของ รับรองชัวร์ ผึ้งตะนอย…….คอนเฟรม
กลุ่มผึ้งตะนอย คำขวัญ ขยันจัด ประหยัดของ รับรองชัวร์ ผึ้งตะนอย…….คอนเฟรม

7 คำขวัญ ผึ้งสวรรค์ฉันตัวน้อย ต้องประหยัดพลังงาน
กลุ่มผึ้งสวรรค์ คำขวัญ ผึ้งสวรรค์ฉันตัวน้อย ต้องประหยัดพลังงาน

8 คำขวัญ อนุรักษ์พลังงาน น้องผึ้งหวานช๊อบชอบ
กลุ่มผึ้งหวาน คำขวัญ อนุรักษ์พลังงาน น้องผึ้งหวานช๊อบชอบ

9 คำขวัญ ผึ้งน้อยขยัน ช่วยกันประหยัดพลังงานโฮงยาไทย
กลุ่มผึ้งน้อย คำขวัญ ผึ้งน้อยขยัน ช่วยกันประหยัดพลังงานโฮงยาไทย

10 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด 705 เครื่อง

11 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ลดเวลาการใช้กระติดน้ำร้อน

12 กลุ่มผึ้งตะนอย กิจกรรมที่ทำ ชักโครกประหยัดน้ำ
กิจกรรมที่ทำ ชักโครกประหยัดน้ำ สถานที่ทำ บ้านหรือที่ทำงาน สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้ ลดการใช้น้ำ ( ปริมาณขึ้นอยู่กับขนาดของที่ใช้แทนที่น้ำ ) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำของที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่ กลุ่มผึ้งตะนอย

13

14

15 THE END


ดาวน์โหลด ppt ทีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google