งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน
กองประมงต่างประเทศ

2 มาช่วยลดการใช้พลังงานกันเถอะ
พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวีความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น แหล่งพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น จากน้ำมันปิโตรเลียมไปเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหลายประเภทด้วยกัน แต่อาจจะมีในปริมาณค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ บางครั้งวิกฤตการณ์ของโลกอาจจะทำให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยังต้องมีการสั่งน้ำมัน

3 ปิดไฟทุกครั้งเมื่อมีคนอยู่ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟ T5 ช่วยประหยัดไฟ
แสงสว่าง ปิดไฟทุกครั้งเมื่อมีคนอยู่ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟ T5 ช่วยประหยัดไฟ

4 การบำรุงรักษาระบบแสงสว่าง
บำรุงรักษาหลอดไฟอย่างสม่ำเสมอ โดยทำการ ตรวจสอบเช็ดทำความสะอาดหลอดไฟ เพื่อให้หลอดไฟ สามารถให้แสงสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 เครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา เซลเซียส
ทำการใช้เปิดใช้เครื่องปรับอาการเวลา และ น.

6 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุกๆ 6 เดือน ตรวจสอบและปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น และท่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

7 คอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
ทำการปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที

8 เครื่องถ่ายเอกสาร ไม่ว่างเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มี เครื่องปรับอากาศ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ปิดเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อเลิกใช้งานและทำ การถอดปลั๊กออก

9 ลดการใช้น้ำมัน ใช้เส้นทางลัด ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง
ตรวจหาสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ เมื่อไม่ใช้หรือจอดไว้จำทำการดับเครื่องทุกครั้ง ทางเดียวกันไปด้วยกัน

10 จัดทำโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป
คำขวัญ พลังงานมีคุณค่า รู้ รักษาจักยั่งยืน จัดทำโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป กองประมงต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google