งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Trade Area กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Trade Area กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Trade Area กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

2 ความเป็นมา ลงนาม : 9 ตุลาคม 2546 26-29 พฤศจิกายน 2544 คณะทำงานร่วม (JWG :Joint Working Group:) กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

3 กรอบการเจรจา การเปิดเสรีการค้า สินค้า เปิดเสรีการค้าบริการ และการลงทุน ลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที (Early Harvest Scheme:EHS) ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

4 แผนการเจรจา เจรจาการเปิดเสรีสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม 2005 การค้าบริการ เจรจาให้เสร็จสิ้นภายในไตร มาสแรกของปี 2005 การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เจรจาให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรก ของปี 2006 สินค้า : ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายในปี 2010 ลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที (Early Harvest Scheme:EHS) EHS : แบบสัดส่วน (MOP) อัตราร้อย ละ 50 75 และ 100 ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2004 จนถึง 1 มีนาคม 2006 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เม็ด พลาสติก เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ อื่นๆ ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ สินค้าส่งออก เครื่องเพชรพลอย เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1


ดาวน์โหลด ppt Free Trade Area กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google