งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

cool the lower stratosphere

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "cool the lower stratosphere"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 cool the lower stratosphere
องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม ที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ppt ประกอบการบรรยายในการฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรมเรดด์พลัส (สำหรับเจ้าหน้าที่) เรื่องความเป็นมาและหลักการของเรดด์พลัส ในวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม: น. ณ โรงแรมมารวย การ์เดน กรุงเทพ warm the middle troposphere cool the lower stratosphere

2 scientific fact.” September 2005
บทสรุปจากองค์ความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เมื่อปลายปี ค.ศ. 2005 “It’s not a belief system; it’s an observable scientific fact.” September 2005 Global warming approaching critical point LONDON, England (AP) -- Global warming is approaching the critical point of no return, after which widespread drought, crop failure and rising sea-levels would be irreversible, an international climate change task force warned Monday , 01:13 PM มกราคม 2548 No Room to Run Global Climate Change, Melting Glaciers - National Geographic If it continues to melt at its current rate—contracting more than 600 feet .... Local projects like that might not do much good in the very long run, though, depending on the course of change elsewhere on the planet. ... "It's not a belief system; it's an observable scientific fact," Bates says Signs From Earth: No Room to Run ...

3 บทสรุปจากองค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ระหว่างปี ค.ศ.2004- 2011
Report: Global warming approaching critical point - AnandTech ... Report: Global warming near critical point - US news - Environment ... updated 1/24/2005 Global Warming Approaching Critical Point - Nature & The ... Global warming approaching critical point - Nothing is as simple Global Warming Approaching Critical Point Global Warming Approaching Critical Point - eBaum's World Forum Report: Global warming approaching critical point CNN ^ | Jan 24th, 2005 Report: Global warming approaching critical point - Tranceaddict ... Global warming approaching critical point [Archive] - Anabolic , 11:13 AM Global Climate Change, Melting Glaciers - National Geographic If it continues to melt at its current rate—contracting more than 600 feet .... Local projects like that might not do much good in the very long run, though, depending on the course of change elsewhere on the planet. ... "It's not a belief system; it's an observable scientific fact," Bates says Signs From Earth: No Room to Run ... environment.nationalgeographic.com/environment/global.../big-thaw/ - แคช - ใกล้เคียง Global Warming On Trial: Inhofe Calls For Investigation Of UN IPCC 23 Nov 2009 In wake of CRU s, GOP Senator pushes for investigation Nov 2009 SPECIAL INVESTIGATION: Climate change s row deepens as Dec 2009 Summarizing the Investigations on Climate Science | World ... 12 Jul A series of international investigations into recent climate science controversies are now publishing their findings, and so far, they have cleared แคช - ใกล้เคียง Climategate in Review 11 Apr What came to light during this investigation was the following: Climate science research is almost exclusively funded by governments ... A number of people have done an excellent job of summarizing the skeptics viewpoint. go-galt.org/climategate.html - แคช - ใกล้เคียง

4 Additional information from 2009-2012
November 23, 2009: Senator James Inhofe (R OK) is calling for a Senate investigation into global warming science in light of disclosures from the CRU s. (Climate Research Unit of the University of East Anglia, U.K.) [“I am calling for an investigation of] the IPCC and on the United Nations on the way that they cooked the science to make this thing look as if the science was settled, when all the time of course we knew it was not,”] 13 December 2009: SPECIAL INVESTIGATION: Climate change s row deepens as Russians admit they DID come from their Siberian server “Professor Trevor Davies, the university’s Pro-Vice Chancellor and a former CRU director, told me. ‘I am certain that the science is rock solid.’ July 12, 2010 :Summarizing the Investigations on Climate Science Tags: climate change UNFCCC. A series of international investigations have cleared climate scientists of manipulating the evidence, and reaffirmed the integrity of the basic science. Model Helena Christensen at the UN climate change conference By Kelly Levin on July 12, 2010

5 SPECIAL INVESTIGATION: Climate change emails
The data on temperature reconstructions from tree ring analysis are not misleading or hidden. ‘hockey stick’ data from tree rings

6 SPECIAL INVESTIGATION: Climate change emails
-but what happens to the green line of data from tree rings?


ดาวน์โหลด ppt cool the lower stratosphere

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google