งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะทำงาน โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่าง สหกรณ์ CO-OP REPO Market ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะทำงาน โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่าง สหกรณ์ CO-OP REPO Market ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะทำงาน โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่าง สหกรณ์ CO-OP REPO Market ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 ..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png วรเทพ ไวทยา วิโรจน์ 18 เม. ย. 55 CO-OP. REPO. Market (Cooperative Repurchase Open Market) โครงการตลาดสินเชื่อ กลางระหว่างสหกรณ์

3 http://research.cad.go.th CO-OP. REPO. Market วิธีการ การ ดำเนินการ บทบาท กตส. พันธกิจ กตส. ตลาดสินเชื่อเกื้อกูลสภาพคล่อง สนองแนวคิดการ พัฒนาสหกรณ์ - สร้างแหล่ง กลางข้อมูลที่ จะ Matching การกู้เงิน ระหว่างผู้กู้กับ ผู้ให้กู้โดย ผ่านทางตลาด กลาง Electronic - มีเงื่อนไขที่ทั้ง 2 ฝ่าย พอใจ ทั้งด้าน วงเงิน ดอกเบี้ย ระยะเวลา และ หลักประกัน - บริหาร CO- OP REPO - นายทะเบียน สมาชิก - คนกลางรักษา หลักทรัพย์ ค้ำประกัน - ศูนย์ข้อมูล ทางการเงิน เพื่อการ ตัดสินใจ - นำเสนอ Financial Tool - ประสาน / บริหารสหกรณ์ ผู้กู้และผู้ให้กู้ - สร้างรูปแบบ มาตรฐาน เครือข่าย - ให้บริการ สมาชิกโดยไม่ คิดมูลค่า - Office of Research & Developmen t - Group of Filter & Analyze Fin. Data - IT Network System ( 3 Stages) - Match- maker by CAD - Match- maker - CO-OP MIS System - Financial Tool Service - Safety Haven - middleman - CO-OP Credit Rating Agency - CO-OP Credit Bureau

4 http://research.cad.go.th The Three Stages of C0-0P REP0 Market Stage l Network สมาชิก เป้าหมาย Cluster Nomination Network Stage lII Network International Network Stage lI Network สมาชิก ระดับประเทศ Nation-wide Network

5 http://research.cad.go.th ผลประโยชน์เทียบเคียงของ CO- OP.REPO.Market เจตนารมณ์ : คลี่คลายปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันพึงประสงค์ของขบวนการสหกรณ์ Member - สมาชิก สหกรณ์ เป้าหมาย ( เชิญ ) - สมาชิก สหกรณ์ ระดับประเทศ - สมาชิก สหกรณ์ ระดับชาติ Filter - บัญชีเป็น ปัจจุบัน - ข้อมูล การเงิน สมบูรณ์ - แสดง สถานการณ์ ทาง การเงิน ปัจจุบัน - สร้าง มูลค่าเพิ่ม - ประสิทธิภาพ การ ดำเนินงานดี Match Maker - จับคู่การ ตอบสนอง สภาพคล่อง ระหว่าง สหกรณ์ Financial Tools Service - CFSAWS:ss - SEVA - DEACE - CAD HUB

6 http://research.cad.go.th ผลประโยชน์เทียบเคียงของ CO-OP.REPO.Market เจตนารมณ์ : คลี่คลายปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจบริหารงานสหกรณ์ สหกรณ์ ข้อเสนอ ให้กู้ ขอกู้ ข้อมูล การเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ระบบบัญชี มีมาตรฐาน เป็นปัจจุบัน SEVA DEACE CFSAW Financial Tools

7 http://research.cad.go.th ผลประโยชน์เทียบเคียงของ CO-OP.REPO.Market สหกรณ์ CAD HUB ระดับ ภาค COOP HUB สหกรณ์ สมาชิก COOP HUB สหกรณ์ สมาชิก YE S CAD HUB จังหวั ด ข้อ มูล สต ส. NONO NONO ศูนย์ข้อมูล ตลาด เจตนารมณ์ : คลี่คลายปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันพึงประสงค์ของขบวนการสหกรณ์

8 http://research.cad.go.th ผลประโยชน์เทียบเคียงของ CO-OP.REPO.Market CAD HUB ระดับ ภาค COOP HUB สหกรณ์ สมาชิก COOP HUB สหกรณ์ สมาชิก ศูนย์ข้อมูล ตลาด YE S NONO NONO คัด กรอง FILTE R เลือกส รร select ion ประเมิน monito ring MATCH MAKER (Machine ) สหก รณ์ ( ขอ กู้ ) สหก รณ์ ( ให้ กู้ ) เจตนารมณ์ : คลี่คลายปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันพึงประสงค์ของขบวนการสหกรณ์

9 http://research.cad.go.th ผลประโยชน์เทียบเคียงของ CO-OP.REPO.Market MATCH MAKER (Machine ) สหก รณ์ ( ขอ กู้ ) สหก รณ์ ( ให้ กู้ ) MATC HING จำคู่ สินเชื่อ สหกร ณ์ พิจาร ณา NONO NONO YE S SETTLE MENT สรุปผล ธุรกรรม CLASSIFI CATION จำแนก CO-OP Credit Bureau สถาบันข้อมูล สินเชื่อสหกรณ์ CO-OP Credit Rating Agency สถาบันจัดชั้น สหกรณ์ เจตนารมณ์ : คลี่คลายปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันพึงประสงค์ของขบวนการสหกรณ์

10 http://research.cad.go.th CPM CHART for CO-OP REPO Market เสนอ โครงการ NONO YE S ทบทวน พิจารณา มี. ค.55 รับ หลักการ มี. ค.55 ตั้งคณะ ทำงาน

11 http://research.cad.go.th CPM CHART for CO-OP REPO Market พ. ค 55 พ. ค 55 จัดหา บุคลากร จัดทำ ระบบงาน พ. ค 55 คัดสรร พ. ค 55 กำหนด หน้าที่ พ. ค 55 ทดสอบ ระบบ พ. ค 55 รับสมัคร สมาชิก YE S NONO มี. ค.55 ตั้งคณะ ทำงาน R&D ตั้ง หน่วยงา น เม. ย 55 ประชุม เม. ย 55 โครงสร้าง องค์กร ประชา สัมพันธ์ วางแผน งาน เม. ย 55 เม. ย 55 จำแนก งาน เม. ย 55 เตรียม งาน เดินงาน ตามแผน เม. ย 55 เม. ย 55 พ. ค 55 ประชุ ม สมาชิ ก พ. ค 55 สำรวจ ความ พร้อม เปิด ตลาด มิ. ย 55

12 ..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png..\..\..\ ตราสัญญลักษณ์ต่างๆ \ ตรากรม.png วรเทพ ไวทยา วิโรจน์ 18 เม. ย. 55 Thank You! CO-OP. REPO. Market


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะทำงาน โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่าง สหกรณ์ CO-OP REPO Market ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google