งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab Apparatus อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab Apparatus อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab Apparatus อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
เริ่ม “Slide Show”

2 I. Name that apparatus answers
Erlenmeyer Flask ขวดรูปชมพู่ Burner ตะเกียง Beaker บีกเกอร์ Equipment 1 answers Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตร Crucible tongs Forceps อุปกรณ์ต่อไป

3 II. Name that apparatus answers
Test tube หลอดทดลอง Electronic balance เครื่องชั่งไฟฟ้า Crucible & cover Graduated cylinder กระบอกตวง Funnel กรวยกรอง Evaporating dish ชามระเหย อุปกรณ์ต่อไป

4 III. Name that apparatus answers
Spatula Iron Ring Mortar & Pestle โกร่งบดสาร Pinch Clamp Measuring Pipettes ปิเปต Test Tube Holder ที่จับหลอดทดลอง Scoopula อุปกรณ์ต่อไป

5 IV. Name that apparatus answers
Wire gauze Watch plate กระจกนาฬิกา Utility clamp Test tube rack ที่ตั้งหลอดทดลอง Plastic wash bottle แท่งแก้วคนสาร Stirring rod อุปกรณ์ต่อไป

6 V. Name that apparatus answers
Buret clamp Pneumatic trough Gas collecting Bottle ขวดเก็บก๊าซ Rubber stoppers จุกยาง Test tube brush แปรงล้างหลอดทดลอง Dropper หลอดหยด อุปกรณ์ต่อไป

7 VI. Name that apparatus answers
Pipe stem triangle Triangular file ตะไบสามเหลี่ยม Iron ring stand ขาตั้ง

8 CREDITS Designed by Karie L. Brewster For EDI 581 at SUNY Brockport
Under the direction of Jerry Taylor Fall 2000 Return


ดาวน์โหลด ppt Lab Apparatus อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google