งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายแพทย์สนาม ขอบเขตงาน วางกำลังหน่วยแพทย์สนาม ให้บริการปฐมพยาบาลในงานเลี้ยง / พิธีการ กำจัดยุงบริเวณงานวัด สิทธิการรักษาฟรี สำรองเตียงสำหรับผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายแพทย์สนาม ขอบเขตงาน วางกำลังหน่วยแพทย์สนาม ให้บริการปฐมพยาบาลในงานเลี้ยง / พิธีการ กำจัดยุงบริเวณงานวัด สิทธิการรักษาฟรี สำรองเตียงสำหรับผู้ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ฝ่ายแพทย์สนาม

4 ขอบเขตงาน วางกำลังหน่วยแพทย์สนาม
ให้บริการปฐมพยาบาลในงานเลี้ยง / พิธีการ กำจัดยุงบริเวณงานวัด สิทธิการรักษาฟรี สำรองเตียงสำหรับผู้ป่วย Fast tract จัดกระเป๋ายาให้แต่ละโรงแรม

5 วางกำลังหน่วยแพทย์สนาม
ศูนย์อำนวยการ : โดม ตามสนามกีฬาต่างๆ 12 จุด ในงานเลี้ยง + งานพิธีการ มีห้องพักที่โดม (ห้องคริสเตียน) รพ.มน

6 แผนผัง

7 วางกำลังหน่วยแพทย์สนาม
อาจารย์ผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน นพ. รณชัย แก้วผดุง พญ. สุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม นพ. รวิสุต เดียวอิศเรศ นพ. ธนกร ลักษณ์สมยา นพ. อาทิตย์ เหล่าเรืองวัฒนา

8 วางกำลังหน่วยแพทย์สนาม
บทบาท Clinic หัวหน้าทีม ประเมินอาการ ให้การปฐมพยาบาล Preclinic ผู้ช่วย / ผู้อำนวยความสะดวก NT : เชคยา เติมของ ประสานงาน ดนหส: ดูแลสถานที่ ข้าวน้ำ อาหาร

9 วางกำลังหน่วยแพทย์สนาม
จัดอบรม ชั้น clinic วันที่ 18 ตค รพ. พุทธชินฯ ชั้น pre clinic วันที่ 18 ตค MD 236

10 กำจัดยุง สสจ ดำเนินการฉีด ค่าแรงวันละ 200 บาท
วันที่ 19 ตค : 5.00 น ที่โดม วันที่ 20 ตค : 7.00 น. ที่หอประชุมวชิรโชติ ค่าแรงวันละ 200 บาท

11 สิทธิการรักษาฟรี สำหรับผู้เข้าร่วมงาน สิทธิ 30 บาท สิทธิข้าราชการ
สิทธิประกันสังคม ได้รับความอนุเคราะห์ค่ารักษา จาก รพ.มน แสดงบัตรเข้าร่วมงาน

12 สำรองเตียงสำหรับผู้ป่วย
แผนก orthopidic 3 เตียง

13 รถประจำฝ่าย

14 รถประจำฝ่าย

15 Fast tract เขียนใบคัดกรองจากโดม**** ส่งไป ER.
แวะโต้ะคัดกรอง พยบ. แจ้ง จนท. มา ทำบัตรให้ พาผู้ป่วยไปที่โต๊ะ extern หมดหน้าที่ ******อย่าลืม บัตรเข้าร่วมงาน******

16 ตารางเวร extern วันที่ 20 – 21 ตค. 2555 8 – 24 น. วันที่ 22 ตค. 2555
8 – 12 น.

17 Epidemiology of sports injury during the 37th Thailand national Games 2008 in Phitsanulok

18 Injury Classified by type of sport
Basketball Tennis Football Badminton 4.4 Volleyball 3.5 Swimming 0.1 Table tennis 0

19 Most diagnosis “Sprain and strain”

20 การสื่อสาร

21 ภาระกิจช่วง 18 ตค. 2555 ทำปลอกแขน เด็กน้อยหอยสังข์ Pack ยา NT9 เภสัชกร
ทำปลอกแขน เด็กน้อยหอยสังข์ Pack ยา NT9 เภสัชกร ขนฟูกจากหอใน ชายฉะกัน ทำสมุดบันทึก เด็กน้อยหอยสังข์ ทีมปัดกวาดเช็ดถู NT8 ฝ้ายจัง QC ฝ่ายไหนทำไม่เสร็จ ต้องมาทำวันที่ 19 นะจ๊ะ

22


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายแพทย์สนาม ขอบเขตงาน วางกำลังหน่วยแพทย์สนาม ให้บริการปฐมพยาบาลในงานเลี้ยง / พิธีการ กำจัดยุงบริเวณงานวัด สิทธิการรักษาฟรี สำรองเตียงสำหรับผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google