งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตกแต่งบล็อกแบบง่ายๆ ด้วย css - การเปลี่ยนภาพที่หัวบล็อก - การเปลี่ยนพื้นหลัง - การเปลี่ยนเมาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตกแต่งบล็อกแบบง่ายๆ ด้วย css - การเปลี่ยนภาพที่หัวบล็อก - การเปลี่ยนพื้นหลัง - การเปลี่ยนเมาส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตกแต่งบล็อกแบบง่ายๆ ด้วย css - การเปลี่ยนภาพที่หัวบล็อก - การเปลี่ยนพื้นหลัง - การเปลี่ยนเมาส์

2 ตกแต่งบล็อกแบบง่ายๆ ด้วย css div#subtitle {background:#fdce8c;} div#ribbon{background:#fdce8c;} body{ background:#f6f5f1;background- image:url(http://share.psu.ac.th/file/chantana.p/bg2.jpg);} div#title{font-size:medium; color:#ff9900; background:#F5DEB3; background-image:url(http://share.psu.ac.th/file/chantana.p/hd1.jpg); background-repeat:repeat;background-position:top; height:100px;} body{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/butterflyani2.cur"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/butterfly-ani2.gif"), auto;} A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/butterflyani2.cur"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/butterfly-ani2.gif"), auto;}

3 ตกแต่งบล็อกแบบง่ายๆ ด้วย css ดาวน์โหลด code ได้ที่ http://share.psu.ac.th/file/chantana.p /code.doc http://share.psu.ac.th/file/chantana.p /code.doc ประวัติ -> ตกแต่งหน้าประวัติของคุณ -> CSS ที่ตกแต่งมาเอง

4 การเปลี่ยนภาพที่หัวบล็อก เลือกภาพที่ต้องการจะกำหนดเป็นหัวบล็อก ( ขนาด 914*47 px ) นำไฟล์รูปขึ้น (http://share.psu.ac.th/blog/teddy- blog/12185)http://share.psu.ac.th/blog/teddy- blog/12185 ไปที่ ประวัติ -> ตกแต่งหน้าประวัติของคุณ แก้ code ของ css ต่อไปนี้ background-image:url ( http://share.psu.ac.th/file/chantana.p/hd 1.jpg)

5 การเปลี่ยนพื้นหลัง เลือกภาพที่ต้องการจะกำหนดเป็นพื้นหลัง นำไฟล์รูปขึ้น ไปที่ ประวัติ -> ตกแต่งหน้าประวัติของคุณ แก้ code ของ css ต่อไปนี้ body{ background:#f6f5f1;background- image:url (http://share.psu.ac.th/file/chantan a.p/bg2.jpg);}

6 การเปลี่ยนเมาส์ แก้ code ของ css ต่อไปนี้ body{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/bu tterflyani2.cur"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/but terfly-ani2.gif"), auto;} A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/bu tterflyani2.cur"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/but terfly-ani2.gif"), auto;} จากเว็บไซต์ http://gotoknow.org/blog/blog-css/169829http://gotoknow.org/blog/blog-css/169829 http://www.thaicursor.blogspot.com/


ดาวน์โหลด ppt ตกแต่งบล็อกแบบง่ายๆ ด้วย css - การเปลี่ยนภาพที่หัวบล็อก - การเปลี่ยนพื้นหลัง - การเปลี่ยนเมาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google