งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บทที่ 7 Local Area Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บทที่ 7 Local Area Network"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บทที่ 7 Local Area Network
ห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

2 มาตรฐาน LAN Topology เทคนิคการส่งสัญญาณ การควบคุมการ
เข้าถึงสื่อ IEEE แบ่งมาตรฐาน LAN เป็น 3 ชนิด -Ethernet -Token Ring -ARCnet

3 Ethernet เป็นเครือข่ายที่ใช้ Protocol แบบ CSMA/CD
ตามมาตรฐาน IEEE โดยทำงานที่ความเร็ว 10 Mbps การเชื่อมต่อเครือข่ายแบ่งได้เป็น -10Base5 -10Base2 -10BaseT

4 มาตรฐาน 10BaseX ใช้กับเครือข่ายตามมาตรฐาน IEEE 802.3
สายสัญญาณทำงานด้วยความเร็ว 10 Mbps -Base ใช้กับเครือข่ายแบบ Baseband -X ความยาวสายสูงสุดของสัญญาณ

5 10Base5 Coaxial ชนิดหนา เชื่อมต่อเครือข่ายได้ประมาณ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Thick Ethernet ใช้สาย Coaxial ชนิดหนา เชื่อมต่อเครือข่ายได้ประมาณ 500 เมตร ต่อ Segment นิยมใช้ต่อเป็นแกนกลาง ของสายสัญญาณ (Backbone) ในระบบเครือข่ายที่ มีขนาดใหญ่ ข้อดีคือ มีความไวน้อยต่อสัญญาณ รบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

6 10Base5 Server Terminator Transceiver Thick coaxial Workstation
AUI Cable

7 10Base2 Coaxial ชนิดบาง ซึ่งมีความอ่อนตัวกว่าแบบหนา
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Thin Ethernet ใช้สาย Coaxial ชนิดบาง ซึ่งมีความอ่อนตัวกว่าแบบหนา ทำให้สามารถดัดโค้งไปตามมุมต่าง ๆ ได้ดี สามารถ เชื่อมต่อเครือข่ายได้ประมาณ เมตร ต่อ 1 Segment และเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ประมาณ 30 เครื่อง ต่อ Segment

8 10Base2 T-connector Server Terminator Thin coaxial Workstation

9 10BaseT Twisted Pair (UTP) และต้องใช้ Topology แบบ
เชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้สายแบบ Unshielded Twisted Pair (UTP) และต้องใช้ Topology แบบ Star ต่อผ่าน HUB หรือ Concentrator ความยาว สายสูงสุดระหว่าง HUB และคอมพิวเตอร์ ต้องไม่ เกิน 100 เมตร Connector ที่ใช้ต่อระหว่าง HUB และคอมพิวเตอร์จะเป็น Connector แบบ RJ-45

10 10BaseT Server HUB UTP HUB Workstation

11 Token Ring ใช้ได้กับเครือข่ายแบบ LAN และ WAN ทำงาน
โดยอาศัยหลักการแบบ Token Passing รับ-ส่งข้อมูล ความเร็ว 16 Mbps ตามมาตรฐาน IEEE ใช้กับ สายสัญญาณแบบ Coaxial, Twisted pair, Fiber optic สื่อสารได้ทั้งสัญญาณแบบ Baseband และ Broadband การเชื่อมต่อเครือข่ายใช้ Ring Topology เป็นเครือข่าย ที่ IBM เลือกใช้กับระบบ LAN ของ IBM

12 Token Ring Token Ring wiring HUB หรือ Multistation Access Unit : MAU
Server Workstation

13 Token Ring เชื่อมต่อแบบ Physical Star Logical Ring Server Workstation

14 Token Ring MAU Station A. Station B. Station C.

15 Token Ring MAU Station A. Station B. Station C.

16 Token Ring MAU Station A. Station B. Station C.

17 Token Ring MAU Station A. Station B. Station C.

18 Token Ring MAU Station A. Station B. Station C.

19 ARCnet สถาปัตยกรรมของบริษัท Datapoint ซึ่งไม่ได้อิง
Attached Resource Computing : ARC เป็น สถาปัตยกรรมของบริษัท Datapoint ซึ่งไม่ได้อิง ตามมาตรฐานของ IEEE 802.X ใด ๆ ARCnet ทำงานที่ความเร็ว 2.5 Mbps เชื่อมต่อได้ 2 แบบ -Low impedance ARCnet -High impedance ARCnet

20 Low impedance ARCnet Star Topology -Coaxial -UTP -Fiber optic
Passive HUB Active HUB Server Workstation

21 High impedance ARCnet Active HUB BUS Topology ไม่เกิน 8 Workstations

22 NetWare คือ ระบบปฏิบัติการเครือข่ายแบบ Dedicated
file server ที่มีผู้นิยมใช้งานในระบบ LAN มาก NetWare พัฒนาโดยบริษัท Novell จัดเป็นระบบ- ปฏิบัติการเครือข่ายที่ทำงานภายใต้ MS-DOS การ สื่อสารภายในระบบเครือข่ายจะใช้ Protocol แบบ IPX

23 IPX Protocol Internetwork Packet Exchange : IPX เป็น
Protocol ที่จัดอยู่ใน Network Layer ทำหน้าที่ กำหนดที่อยู่ เลือกเส้นทาง สับเปลี่ยนเส้นทาง เพื่อ ส่งข้อมูลไปยังปลายทาง โดยข่าวสารข้อมูลจะถูกส่ง จากต้นทางไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง แต่จะไม่ มีการยืนยันว่าปลายทางได้รับข้อมูลหรือไม่

24 SPX Protocol Sequenced Packet Exchange : SPX เป็น
Protocol ที่ทำงานใน Transport Layer โดยจะมี คุณลักษณะบางประการของ Session Layer ด้วย SPX ใช้เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการเครือข่าย โดยทำงานอยู่บน IPX การรับ-ส่งข้อมูลจะมีการ ยืนยันเมื่อได้รับแล้ว มักใช้ในระบบที่ซับซ้อน

25 NetBIOS Protocol Network Basic Input/Output System :
เครือข่ายแบบ LAN ของบริษัท IBM ทำงานในชั้น Transport Layer ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่าง Workstation ในเครือข่าย (*IBM เคยเสนอ NetBIOS ในรูปของ NETBEUI.COM )


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บทที่ 7 Local Area Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google