งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1). ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1). ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1). ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)
เป็นระบบเครือข่ายขนากเล็กที่ใช้เชื่อมโยง คอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ในห้อง ในชั้นหรือ ระหว่างชั้นอาคาร เพื่อการส่งถ่ายหรือใช้ข้อมูลและอุปกรณ์ที่ มีร่วมกัน

2 เป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่กว่า LAN มักใช้เชื่อมต่อ
2). ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง ( Metropolitan Area Network : MAN ) เป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่กว่า LAN มักใช้เชื่อมต่อ กันในระดับเมือง หรือเชื่อมต่อระหว่างอาคารหลายๆหลังเข้าด้วย กันโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูง หรือ Backbone ทำให้ การติดต่อสื่อสารและการส่งถ่ายข้อมูลในระบบความเร็วสูง แม้มี ปริมาณมากก็ตาม

3 3). ระบบเครือข่ายในระยะไกล ( Wide Area Network : WAN )
เป็นระบบที่ใช้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางเป็นระยะ ทางหลายๆกิโลเมตร จนถึงระดับประเทศหรือทวีปการเชื่อมต่อ ระบบ WAN ส่วนใหญ่มักใช้สายส่งสัญญาณที่มีให้บริการโดย ทั่วไป เช่น สายโทรศัพท์ การใช้ดาวเทียม สัญญาณไมโครเวฟ

4

5

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt 1). ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google