งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิบน้ำชา สายวิชาการ 7 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิบน้ำชา สายวิชาการ 7 มีนาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิบน้ำชา สายวิชาการ 7 มีนาคม 2554

2 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... แนะนำอาจารย์ใหม่ ทีมบริหารใหม่และการปรับเปลี่ยนภาระงานบริหารของรองคณบดี รับฟังความคิดเห็นเรื่อง... ร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รูปแบบ TOR และ แนวทางการประเมินผลปฏิบัติงานสายวิชาการ ตามระบบแท่ง การพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจากอาจารย์

3 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... แนะนำอาจารย์ใหม่

4 การปรับเปลี่ยนภาระงานบริหารของรองคณบดี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554
คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... การขอลาออกจากตำแหน่ง การแต่งตั้งทีมบริหารใหม่และ การปรับเปลี่ยนภาระงานบริหารของรองคณบดี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554

5 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... ร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการสำหรับมาตราฐานภาระงานทางวิชาการ รายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่

6 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... การมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ TOR และแนวทางในการประเมินตามระบบแท่ง รูปแบบ TOR วิธีการประเมิน อื่นๆ

7 คณบดี ชวนอาจารย์คุย.... การพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ การเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น การแต่งตำรา หนังสือ

8 อาจารย์ชวน คณบดี และ ทีมบริหารคุย....
ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์

9 THE END


ดาวน์โหลด ppt จิบน้ำชา สายวิชาการ 7 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google