งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากด.ญ.พิมพ์พรรษ อุ่นเรือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากด.ญ.พิมพ์พรรษ อุ่นเรือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากด.ญ.พิมพ์พรรษ อุ่นเรือน
วันแม่แห่งชาติ จากด.ญ.พิมพ์พรรษ อุ่นเรือน เลขที่32 ป.4/6

2 เมนู พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ออกจากโปรแกรม

3 พระราชประวัติ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระราหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก มียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร

4 พระราชกรณียกิจ พระราชดำริเกี่ยว กับการอนุรักษ์เต่าทะเล พระราชินี ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยที่เต่าทะเล ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเลของไทยนับวันมีแต่จะ ลดน้อยลง

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จากด.ญ.พิมพ์พรรษ อุ่นเรือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google