งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันแม่แห่งชาติ โดย วัชราภรณ์ เพ็งสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันแม่แห่งชาติ โดย วัชราภรณ์ เพ็งสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันแม่แห่งชาติ โดย วัชราภรณ์ เพ็งสุข

2 เมนู พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ออกจากโปรแกรม

3 พระราชประวัติ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้าน พลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ (หม่อม ราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ผู้เป็นบิดาของ หม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระราหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุม วัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เป็นระยะที่ ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลง การปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระ บิดาของพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วย เสนาธิการทหารบก มียศเป็นพันเอก หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร

4 จบการนำเสนอ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วันแม่แห่งชาติ โดย วัชราภรณ์ เพ็งสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google