งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตัวอย่างการคำนวณ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

2 นาย A วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
เงินเดือน พชค. 1500 รวมเงินเดือน+พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(เดิม) พชค.เพิ่มจาก1,500 (เดิม) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(เดิม) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(ใหม่) พชค.เพิ่มจาก1,500 (ใหม่) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(ใหม่) ตกเบิกส่วนต่าง /เดือน 1 ต.ค มี.ค.54 (6 เดือน) 6,000 1,500 7,500 8, ,700 700 2,200 - 1 เม.ย ก.ย. 54 (6เดือน) 6,200 7,700 500 2,000 8, ,285 910 2,410 410 1 ต.ค ธ.ค. 54 (3 เดือน) 6,400 7,900 300 1,800 710 2,210 1ม.ค. 55 9, ,285 1,100 2,600

3 นาย B วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
เงินเดือน พชค. 1500 รวมเงินเดือน +พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(เดิม) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(เดิม) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(ใหม่) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(ใหม่) ตกเบิกส่วนต่าง /เดือน 1 ต.ค มี.ค.54 (6 เดือน) 9,000 1,500 10,500 8, ,700 - 1 เม.ย ก.ย.54 (6เดือน) 9,200 10,700 8, ,285 1 ต.ค ธ.ค. 54 (3 เดือน) 9,400 10,900 1 ม.ค. 55 9, ,285

4 นาย C วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
เงินเดือน พชค. 1500 รวมเงินเดือน พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(เดิม) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(เดิม) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(ใหม่) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(ใหม่) ตกเบิกส่วนต่าง /เดือน 1 ต.ค มี.ค.54 (6 เดือน) 11,500 1,500 13,000 8, ,700 200 - 1 เม.ย ก.ย. 54 (6เดือน) 11,700 8, ,285 585 1 ต.ค ธ.ค. 54 (3 เดือน) 11,900 385 1 ม.ค. 55 9, ,285

5 นาย D วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เงินเดือน พชค. 1500 รวมเงินเดือน+พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(เดิม) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(เดิม) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(ใหม่) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(ใหม่) ตกเบิกส่วนต่าง /เดือน 1 ต.ค มี.ค.54 (6 เดือน) 10,000 1,500 11,500 8, ,700 - 1 เม.ย ก.ย. 54 (6เดือน) 10,200 11,700 8, ,285 1 ต.ค ธ.ค. 54 (3 เดือน) 10,400 11,900 1,300 200 1 ม.ค. 55 0 - 15,000 4,600

6 นาย E วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เงินเดือน พชค. 1500 รวมเงินเดือน+พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(เดิม) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(เดิม) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(ใหม่) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(ใหม่) ตกเบิกส่วนต่าง /เดือน 1 ต.ค มี.ค.54 (6 เดือน) 12,000 - 8, ,700 1 เม.ย ก.ย.54 (6เดือน) 12,200 8, ,285 85 1 ต.ค ธ.ค. 54 (3 เดือน) 12,400 1 ม.ค. 55 0 - 15,000 2,600

7 นาย F ลูกจ้างชั่วคราววุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
เงินเดือน พชค. 1500 รวมเงินเดือน+พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(เดิม) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(เดิม) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(ใหม่) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(ใหม่) ตกเบิกส่วนต่าง /เดือน 1 ต.ค มี.ค.54 (6 เดือน) 6,000 - 1 เม.ย ก.ย.54 (6เดือน) 1 ต.ค ธ.ค (3 เดือน) 1 ม.ค. 55 0 - 9,000 3,000

8 นาย G ลูกจ้างชั่วคราววุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เงินเดือน พชค. 1500 รวมเงินเดือน พชค. ขั้นต่ำ - ขั้นสูง (เดิม) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(เดิม) ขั้นต่ำ - ขั้นสูง(ใหม่) รวมรับ พชค.ทั้งสิ้น(ใหม่) ตกเบิก ส่วนต่าง /เดือน 1 ต.ค มี.ค (6 เดือน) 9,140 - 1 เม.ย ก.ย.54 (6เดือน) 1 ต.ค ธ.ค (3 เดือน) 1 ม.ค. 55 0 - 15,000 5,860

9 ตัวอย่างการคำนวณ พชค. ตามข้อ 7 ของระเบียบฯ นาย H วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เงินเดือน ค่าตอบแทนนอกเหนือ 2% ฐานคำนวณ (1 -18 ม.ค. 55) พชค.ต่อวัน = (15, ,200)/31 จำนวนวัน พชค.ที่ได้รับ = พชค.ต่อวัน *จำนวนวัน 10,000 200 10,200 154.84 18 2,787.10 ฐานคำนวณ (19 ม.ค. 55) เป็นต้นไป พชค.ต่อวัน = (15, ,000)/31 พชค.ที่ได้รับ = พชค.ต่อวัน *จำนวนวัน 161.29 13 2,096.77 * ถ้าระเบียบฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ม.ค. 55


ดาวน์โหลด ppt เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google