งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น
วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120

2 สมาชิก หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์
กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล สมาชิก 1.นางสาวสุวรรณี รอบุญ เลขที่38 2.นางสาวศิรินันท์ อ้นบางเขน เลขที่54 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120

3 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น
วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล ประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทง     ลอยกระทง (Loi Krathong Day) เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง   เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ครั้นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ทำพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120

4 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น
วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี อันดีงามของไทย(โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่น) ไว้สืบทอดต่อไป  ๒. เพื่อส่งเสริมให้งานประเพณีลอยกระทง เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยสามารถนำเสนอในรายการนำเที่ยวเป็นประจำทุกปี ในอนาคตอย่างยั่งยืน  ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและรายได้ พร้อมทั้งขยายวันพักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง และการท่องเที่ยวทางน้ำตลอดเดือนพฤศจิกายน จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120

5 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น
วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล กิจกรรมเด่น พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การสาธิต โคมชักโคมแขวน การแสดงพลุ ตะไลไฟพะเนียง การแสดงแสง เสียงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุโขทัย  การจัดกิจกรรมชุมชนโบราณ ตลาดแลกเบี้ย (ตลาดปสาน) การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมไทย สาธิตการทำอาหารไทยพื้นบ้าน และสินค้าพื้นเมืองของชาวชุมชน ขบวนนางนพมาศเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120

6 หน้าหลัก วิธีทำการทำกระทง สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์
กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล วิธีทำการทำกระทง ๑. ตัดใบตองขนาดความกว้าง ๑.๕ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว โดยประมาณ  ๒. พับตามรูป จำนวน ๓ กลีบ จากนั้นนำมาสวมแรียงกันให้มีระยะห่างพองามตามความชอบ เพื่อให้ผลงานออกมาดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ควรพับแต่ละกลีบให้ได้ขนาดเท่ากันทุกจุด ๓. ใช้ด้ายสีเขียวใกล้เคียงกับใบตอง หรือสีดำมาเย็บติดกันด้วยด้นถอยหลังให้เป็นแนวตรงเสมอกันโดยตลอด  ๔. พับกลีบใบตองแล้วเย็บต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถหุ้มขอบของฐานกระทงได้โดยรอบ ตรึงกลับใบตองกับฐานของกระทงด้วยหมุด แล้วขลิบส่วนที่เลยพ้นฐานลงมาให้เรียบร้อยเสมอกับฐาน เมื่อทำเสร็จแล้วจะมีลักษณะคล้ายอ่างน้ำ  ๕. จากนั้นประดับด้วยดอกไม้ตามความชอบ และปักธูปเทียนลงไป เป็นอันเสร็จ จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120

7 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น
วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ปีการศึกษา2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120


ดาวน์โหลด ppt หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google