งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประดับกับเครื่องแบบลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประดับกับเครื่องแบบลูกเสือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประดับกับเครื่องแบบลูกเสือ
บุรุษ สตรี ดวงตราเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ห้อยกับแพรแถบสวมคอแพรแถบลอดออกจากใต้ผ้าผูกคอ ให้ดวงตราอยู่บนผ้าผูกคอ

2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

3 เมื่อแต่งเครื่องแบบลูกเสือให้ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็มแสดงวิทยฐานะ และเครื่องหมายแสดงความสามารถได้ ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน ว่าด้วยการนั้น

4 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ หรือ แต่งเลียนเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ หรือเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ


ดาวน์โหลด ppt เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประดับกับเครื่องแบบลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google