งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Discharge Planning ภาควิชาศัลยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Discharge Planning ภาควิชาศัลยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Discharge Planning ภาควิชาศัลยศาสตร์

2 Discharge Planning ภาควิชา
Focus: ผู้ป่วยห้องพิเศษ ที่มีสวัสดิการข้าราชการ กระบวนการ : การออกใบรับรองอยู่ห้องพิเศษ 13 วัน ความสำคัญ: ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง : คุณภาพและความ จำเป็นของการรักษาพยาบาล Control point: อาจารย์เจ้าของไข้ เซ็นชื่อในแบบฟอร์ม จะเกิดอะไรขึ้น หากผู้ป่วยกลับบ้านไม่ได้เพราะขาดใบ 13 วัน

3 จะเกิดอะไรขึ้น หากผู้ป่วยกลับบ้านไม่ได้เพราะขาดใบ 13 วัน
ง่ายนิดเดียว แต่วุ่นวายมาก (ข้อมูลเวลา SSR) จะเกิดอะไรขึ้น หากผู้ป่วยกลับบ้านไม่ได้เพราะขาดใบ 13 วัน

4 VSM Flow การสรุปเดิม Value to Nowhere Very – boring Stream Map

5 เราจะทำอย่างไรดี (CLT ศัลย์)
ค้นหา value ขยาย value สร้าง value - จากอุปสรรค - จากที่วางแผนไว้

6 Flow ใหม่ ประเด็นคุณภาพ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความสัมพันธ์กับทีมงาน
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความสัมพันธ์กับทีมงาน Value ที่ต้องสร้าง คือ ความมั่นใจในระบบ ในเวชปฎิบัติ

7 เปรียบเทียบเก่า ใหม่

8 บทบาทเจ้าหน้าที่ภาคศัลย์
จัดทำหมายเลขกำกับในเอกสารทุกใบก่อนให้อาจารย์เจ้าของไข้เซ็นไว้ล่วงหน้า ส่งใบ QA ที่อาจารย์เจ้าของไข้เซ็นแล้วให้กรรมการ QA เซ็น จัดทำสมุดบันทึกการส่งใบ QA ให้หอผู้ป่วยเซ็นรับ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลัง และจัดทำสถิติได้

9 ผลการดำเนินการ Safety: รหัสเอกสาร, สมุดควบคุม, ความจำเป็นของการรักษาโดย SSR( ไม่มั่ว ตรงตัว ) Moral: ความสุขของทีมงาน Cost: ลดความวุ่นวาย ใช้คนน้อย ไม่ต้องเขียนเหตุผลในใบ Quality: จำนวนอาจารย์ที่เซ็นล่วงหน้า, จำนวนขอใบล่วงหน้าลดลง Timing: ระยะเวลาการทำให้เอกสารสมบูรณ์

10

11 Bottom line: Core Values
Valuing staff System perspective (Lean as a system management) Management by fact Personal and organization learning

12 System Definable - Value Repeatable Measurable Predictable PDSA

13 ปรับปรุง นำเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ KM Value creation - Value shift
Moment of Truth ลดจำนวนกรรมการ QA ที่ต้องเซ็น โครงการพัฒนางาน

14 คำถามของการดำเนินการ
ผู้เกี่ยวข้อง: คณะ, การเงิน, ฝ่าย IT หาก อจ. ไม่เซ็นต์ จะทำอย่างไร - ผู้ป่วยและญาติ - อาจารย์แพทย์


ดาวน์โหลด ppt Discharge Planning ภาควิชาศัลยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google