งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
สายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล สายใยแก้วนำแสง ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียม

2 ดี : ง่ายต่อการนำไปใช้ ดี : ราคาถูก เสีย : จำกัดความเร็ว
สายคู่บิดเกลียว ดี : ง่ายต่อการนำไปใช้ ดี : ราคาถูก เสีย : จำกัดความเร็ว เสีย : ใช้กับระยะทางสั้นๆ

3 ดี : มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ดี : ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา
สายโคแอกเชียล ดี : มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ดี : ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา เสีย : ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย เสีย : ระยะทางจำกัด

4 ดี : ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ดี : ไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
สายใยแก้วนำแสง ดี : ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ดี : ไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า เสีย : ต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้ง เสีย :มีราคาแพงกว่าสายส่งข้อมูลแบบสายคู่บิดเกลียวและโคแอกเชียล

5 ดี : การเดินสายกระทำได้ไม่สะดวก
ระบบไมโครเวฟ ดี : ใช้ในพื้นที่ซึ่ง ดี : การเดินสายกระทำได้ไม่สะดวก ดี : ราคาถูกกว่าสายใยแก้วนำแสงและดาวเทียม ดี : อัตราการส่งข้อมูลสูง เสีย : สัญญาณจะถูกรบกวนได้ง่ายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

6 ดี : ส่งสัญญาณครอบคลุมไปยังทุกจุดของโลกได้
ระบบดาวเทียม ดี : ส่งสัญญาณครอบคลุมไปยังทุกจุดของโลกได้ ดี : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งข้อมูลของระบบดาวเทียมไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ห่างกันของสถานีพื้นดิน เสีย : มีเวลาหน่วง (Delay Time) ในการส่งสัญญาณ


ดาวน์โหลด ppt สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google