งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมการเมือง กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

2 ความหมายของวัฒนธรรมการเมือง ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง
วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความหมายของวัฒนธรรมการเมือง ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง ความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศไทย กระบวนการขัดเกลาทางการเมือง

3 ตัวกลางในการขัดเกลาทางการเมือง
วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตัวกลางในการขัดเกลาทางการเมือง ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียน กลุ่มสังคม สื่อมวลชน

4 ขั้นตอนของการปฏิวัติ การรัฐประหาร
วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การปฏิวัติ สาเหตุของการปฏิวัติ ขั้นตอนของการปฏิวัติ การรัฐประหาร

5 โลกาภิวัตน์ ความหมายของโลกาภิวัตน์
วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โลกาภิวัตน์ ความหมายของโลกาภิวัตน์ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อวิกฤตเศรษฐกิจ สาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับวิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

6 The End


ดาวน์โหลด ppt กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google