งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรจำและปัญหาที่ พบบ่อยๆ ทั่วไป 1. ต้องปรับหน้าจอเป็น 1024 x 768 pixels โดยเฉพาะ Explorer7 2. โรงเรียน หรือ สพท. ที่ไม่สามารถเข้าประชุม ได้ให้ติดตามรายละเอียดย้อนหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรจำและปัญหาที่ พบบ่อยๆ ทั่วไป 1. ต้องปรับหน้าจอเป็น 1024 x 768 pixels โดยเฉพาะ Explorer7 2. โรงเรียน หรือ สพท. ที่ไม่สามารถเข้าประชุม ได้ให้ติดตามรายละเอียดย้อนหลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรจำและปัญหาที่ พบบ่อยๆ ทั่วไป 1. ต้องปรับหน้าจอเป็น 1024 x 768 pixels โดยเฉพาะ Explorer7 2. โรงเรียน หรือ สพท. ที่ไม่สามารถเข้าประชุม ได้ให้ติดตามรายละเอียดย้อนหลัง ได้ที่ วีดีโอ ออนดีมานด์ http://202.143.174.42http://202.143.174.42 3. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วต้องออกจากระบบ ก่อน ถ้าไม่ออกระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ตลอด 4. หาก สพท. หรือต้อง การดูรายงานสำหรับ ผู้บริหาร กรุณาใช้หลัง 18.00 น. 5. กรุณาจำ Address เข้าตรงในแต่ละเรื่อง เพื่อ ความรวดเร็วในการดำเนินงาน 6. การร้องเรียนของผู้ปกครอง

2 สำหรับโรงเรียน 1. ศึกษาสาระสำคัญในการกำหนดนโยบายการรับ นักเรียนให้เข้าใจและกรอกให้ถูกต้อง 2. การกรอกแผนการรับนักเรียนให้จริง ตาม จำนวนประชากรหรือตัวป้อนที่มีอยู่ในเขต บริการของโรงเรียน มิใช่กรอกแผนจัดชั้นเรียน เต็มรูป ยกเว้นโรงเรียนมัธยมที่มีนักเรียนเข้า เรียนเกินชั้นเรียนให้ใช้แผนการรับนักเรียน เท่ากับแผนชั้นเรียนเต็มรูป และให้ตรงกับที่ เคยรายงานมาแล้ว ยกเว้นรายงานผิด ( ระวัง คำรับรอง กพร. ปีนี้ทุกระดับจะต้องรับให้เกิน 90% ของแผนจึงจะได้ 5 คะแนน )

3 สำหรับโรงเรียน 3. ตรวจการรายงานของตนเองให้ถูกและตรงตาม กำหนดเวลาปฏิทิน โดยเฉพาะในช่วงการรับ สมัครกรอกให้ตรงกับวันประกาศรับสมัครของ แต่ละระดับ นักเรียนที่มาสมัครหลังประกาศจะ มีวันในกรอกหนึ่งวัน ส่วนนี้หากมากรอกยอด เพิ่มเติมในตอนหลังในบวกยอดเพิ่มด้วย 4. การกรอกนักเรียนที่รับไว้ ให้กรอกในวันที่ ประกาศผล หากวันที่มารายงานตัวให้แก้ไข ยอดให้ถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อยุติการรับนักเรียนแล้ว ในกรณี อนุบาล 1 ประถม 1 และมัธยม 4 หากมีการรับเพิ่ม หรือนักเรียนไม่มีรายงานตัวให้ปรับแก้ข้อมูลให้ ถูกต้อง ยกเว้นมัธยม 1 จะมีช่องให้กรอกรับ รอบสอง

4 สำหรับโรงเรียน 5. กรุณากรอกแยกประเภทให้ถูกต้องด้วย การ จำแนกนักเรียนตามที่อยู่ และจำแนกตาม ประเภทการรับสมัคร 6. การกรอกข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ให้ ดำเนินการภายหลังวันที่ 31 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2551 7. เมื่อเข้าไปเพื่อกรอกข้อมูลแล้วต้องคลิกกรอก ข้อมูลเมื่อต้องการเริ่มกรอกข้อมูล หรือคลิก แก้ไข เมื่อกรอกข้อมูลแล้วต้องการเข้าไป แก้ไข

5 สำหรับโรงเรียน 8. การดูรายงานกรุณาดูหมายเหตุด้านล่าง ประกอบด้วย เช่น นักเรียนรวมไม่เท่ากับนักเรียนที่ สมัครในแต่ละประเภท ช่วง 14 - 18 มีนาคม เวลา 15.00 – 18.00 ขอ สงวนไว้สำหรับเวลาของโรงเรียนที่มีอัตราการ แข่งขันสูงกรอกข้อมูลเท่านั้น โรงเรียนที่ ไม่มีนักเรียนมาสมัครในช่วงรับสมัคร ให้ เข้าไปคลิกเลือกไม่มีนักเรียนมาสมัครด้วย และเมื่อ เปิดเทอมมีนักเรียนมาเข้าเรียนให้ไปกรอกสมัครหลัง วันประกาศแต่ละระดับด้วย กรณีรับ ป 1 จาก อนุบาล และ รับ ม 4 จาก ม 3 โรงเรียนเดิม ให้นับเป็นจำนวนผู้มาสมัครด้วย

6 สำหรับ สพท. 1. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วต้องออกจากระบบก่อน ถ้าไม่ ออกระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนตลอด 2. โรงเรียนที่โอนไป อปท สพท. กรุณาโอนไปให้ด้วย 3. สพท. มีเมนูการตรวจสอบการรายงานของโรงเรียน ครบถ้วนกรุณาดูหลังเวลา 18.00 น. ถึงก่อน 9.00 น 4. สพท. กรุณาช่วยปัญหาต่างๆกับโรงเรียนก่อน โทร สอบถาม สพฐ. 5. กรณีนักเรียนจบของโรงเรียนกับภาพรวม สพท. ไม่ ตรง กรุณาตรวจสอบด้วย 6. กรุณาติดตามนักเรียนจบของสังกัดอื่นด้วย เพื่อเป็น ข้อมูลจัดทำรายงาน School mapping ของโรงเรียนและ สพท. 7. ปรับปรุงข้อมูลผู้ดูแลในระดับพื้นที่ด้วย 8. การกรอกประชากร ให้กรอกประชากรจากการสำมะ โนประชากรจริง ไม่ใช้ของมหาดไทย


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรจำและปัญหาที่ พบบ่อยๆ ทั่วไป 1. ต้องปรับหน้าจอเป็น 1024 x 768 pixels โดยเฉพาะ Explorer7 2. โรงเรียน หรือ สพท. ที่ไม่สามารถเข้าประชุม ได้ให้ติดตามรายละเอียดย้อนหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google