งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SCOPIA Mobile User Training Mr. Theethat Sakthongchai Product Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SCOPIA Mobile User Training Mr. Theethat Sakthongchai Product Manager."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SCOPIA Mobile User Training Mr. Theethat Sakthongchai Product Manager

2 การติดตั้งโปรแกรม Scopia Mobile V.3
สำหรับ Iphone, Ipad ดาวน์โหลด Application ที่ชื่อว่า Scopia Mobile V.3 จาก Apple Store 4/4/2017

3 การติดตั้งโปรแกรม Scopia Mobile V.3
สำหรับ Android ดาวน์โหลด Application ที่ชื่อว่า Scopia Mobile V.3 จาก 4/4/2017

4 การปรับตั้งค่า Scopia Mobile
ให้เข้าที่ Setting จากนั้นเลือก Application – Scopia Mobile สามารถปรับค่าต่างๆ ได้ ดังนี้ เปิด/ปิด ไมโครโฟน เมื่อเข้าห้องประชุม เปิด/ปิด กล้อง เมื่อเข้าห้องประชุม ความละเอียดของภาพหน้าจอ อัตราความเร็วในการเชื่อมต่อ แสดง/ซ่อน สถานะการเชื่อมต่อ ใช้งาน/ไม่ใช้งาน โหมดสาธิต เปิด/ปิด แสดงภาพบรรยายเพียงอย่างเดียว 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5 การตั้งค่า SCOPIA Mobile เพื่อใช้งานครั้งแรก
1. ใส่หมายเลข IP Address ของ Scopia Desktop Server 2. ใส่ Username 3. ใส่ Password 4. กดที่ปุ่ม Done

6 การเข้าห้องประชุม 1. ใส่หมายเลขห้องประชุม 2. กดที่ปุ่ม Connect 511

7 การเข้าห้องประชุม 1. เมื่อเข้าห้องตามที่ต้องการได้แล้ว จะปรากฏภาพดังรูป Iphone Ipad

8 การปิดไมโครโฟน เมื่อใช้งานผ่าน iPad ให้กดที่ปุ่ม Mute บนแถบด้านบน
เมื่อใช้งานผ่าน iPhone ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน 1. กดที่ตำแหน่งใดๆ บนหน้าจอ จะปรากฏแถบเครื่องมือ ดังรูป 2. กดที่ปุ่ม Mute

9 การเลือกกล้องหรือปิดใช้งานกล้อง
เมื่อใช้งานผ่าน iPad ให้กดปุ่ม Camera ที่แถบด้านบน เมื่อใช้งานผ่าน iPhone ให้ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน 1. กดที่ตำแหน่งใดๆ บนหน้าจอ จะปรากฏแถบเครื่องมือ ดังรูป 2. กดที่ปุ่ม Camera แถบเมนูกล้องจะปรากฏ ดังรูป 3. เลือกการตั้งค่ากล้องตามต้องการ

10 การเปลี่ยนรูปแบบ Layout (iPad only)

11 การเปลี่ยนรูปแบบ Layout (iPad only)
ขั้นตอน กดที่ปุ่ม Layout บนแถบเครื่องมือด้านบน กดเลือก Layout ถ้าเลือกรูปแบบให้แสดงทั้งภาพ Conference และ Content คุณสามารถใช้วิธีลากกรอบที่ต้องการไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ทันที หรือปรับลดขนาดของกรอบได้ตามต้องการ

12 การยุติการประชุม เมื่อใช้งานผ่าน iPad ให้กดปุ่ม บนแถบเครื่องมือด้านบน
เมื่อใช้งานผ่าน iPhone ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน กดที่ตำแหน่งใดๆ บนหน้าจอ กดปุ่ม

13 การดูภาพเอกสารบรรยาย
เมื่อใช้งานผ่าน iPad ภาพเอกสารบรรยายจะแสดงโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้งานผ่าน iPhone ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน กดที่ปุ่ม ที่แถบเครื่องมือด้านล่าง ถ้าต้องการดูภาพเอกสารบรรยายก่อนหน้า ให้ใช้นิ้วลากไปยังหน้าที่ต้องการ 3. ถ้าต้องการกลับมาหน้าปัจจุบันที่ผู้บรรยาย กำลังบรรยายอยู่ ให้กดที่ปุ่ม Live

14 การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
ขั้นตอน ขณะที่อยู่ในการประชุม กดปุ่ม เพื่อเปิดหน้าจอ ดังรูป กดปุ่ม Invite เลือกผู้เข้าร่วมประชุมจากรายชื่อ หรือ ใส่หมายเลข IP Addressโดยกดเลือกที่ปุ่ม By Address เพื่อใส่หมายเลข IP Address

15 การควบคุมการประชุม ขณะที่อยู่ในการประชุม กดปุ่ม เพื่อเปิดหน้าจอ ดังรูป

16 การควบคุมการประชุม ถ้าต้องการปิดเสียง ให้กดปุ่ม
ถ้าต้องการปิดภาพ ให้กดปุ่ม ถ้าต้องการตัดสาย ให้ให้นิ้วเลื่อนที่ชื่อที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Delete ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล ให้เลือกชื่อที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มเลือกรูปแบบที่ต้องการ

17 การควบคุมการประชุม ขณะอยู่ในการประชุม สามารถควบคุมการประชุมได้ ดังนี้
เปิด/ปิด การบันทึกการประชุม เปิด/ปิด การถ่ายทอดการประชุม เปิด/ปิด การล็อคห้องประชุม ขั้นตอน เข้าหน้าควบคุมการประชุม โดยกดที่ปุ่ม เลือกตัวเลือกที่ต้องการ

18 Mr. Theethat Sakthongchai
Product Manager


ดาวน์โหลด ppt SCOPIA Mobile User Training Mr. Theethat Sakthongchai Product Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google