งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย มิส.สุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย มิส.สุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย มิส.สุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
อักษรควบ โดย มิส.สุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 อักษรควบ อักษรควบ คือ พยัญชนะที่ควบกับตัว ร ล ว แล้วออกเสียงกล้ำเป็นสระเดียวกัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด อักษรควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะที่ควบกับ ร ล ว แล้วออกเสียงกล้ำกันทั้งสองตัวพยัญชนะที่เป็นตัวนำหน้า ได้แก่ ก ข ค ต ป ผ พ เช่น กวาดถู ครู่เดียว เกลียวกลม ตรมตรอม พร้อมเพรียง เกรียงไกร ไกวเปล เตร่มา กล้าหาญ ผลาญเผา เขลาขลาด กลาดเกลื่อน เคลื่อนไหว ไกลเกิน หวั่นเกรง เพลงเพราะ

3 2. อักษรควบไม่แท้ ได้แก่พยัญชนะที่ควบกับ ร ล ว แล้วออกเสียงเฉพาะตัวหน้าตัวเดียว หรือบางทีออกเสียงกลายเป็นตัวอื่นไป เช่น เศร้าสร้อย คอยสร้าง ข้างสระ จะเสร็จ เผ็ดจริง ยิ่งเสริม เริ่มสร่าง นอกจากนั้นพยัญชนะ ท ควบ ร ออกเสียงเป็น ซ เช่น ทรงทราบว่าบ่อทราย พังทลายเพราะทรุดโทรม ต้นไทรใหญ่ล้มโครม ทับพุทราน่าเสียใจ แทรกแซงนกอินทรี ทรามวัยมีทรัพย์สิ่งใด ทรวดทรงเลวทรามไหม อินทรีย์ไปฉะเชิงเทรา

4 อักษรควบไม่แท้ (ต่อ) พยัญชนะต้น จ ซ ศ ส ควบตัว ร แต่เวลาอ่านออกเสียงตัวหน้า ไม่ออกเสียงตัว ร ได้แก่ จ ควบ ร มีคำเดียว คือคำว่า จริง ซ ควบ ร มีคำเดียวคือคำว่า ไซร้ ศ ควบ ร เช่น เศร้า ศรัทธา ปราศรัย อาศม เศรษฐี ฯลฯ ส ควบ ร เช่น สร้าง เสริม สร้อย สรง ฯลฯ ความจริงตัว ร ควบ อ่านเสียงรวบกล้ำตัวนำ บางครั้งเราต้องจำ บางคำไซร้ไม่ออก ร หมั่นสร้างแต่ความดี เสริมศักดิ์ศรีแก่เหล่ากอ สรรเสริญแสร้งเยินยอ หายเศร้าสร้อย สรวลเสเฮฮา

5 แบบทดสอบ เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. อักษรควบมีกี่ชนิด
1. อักษรควบมีกี่ชนิด ก. 2 ชนิด ข. 3 ชนิด ค. 4 ชนิด ง. 5 ชนิด 2. ข้อใดเป็นคำควบแท้ทั้งหมด ก. คลอง กรวด ขวาน ข. กวาง เพลง ศรัทธา ค. ทราย สร้าง ไทร ง. เพราะ ปลุก อินทรีย์ 3. ข้อใดเขียนต่างจากคำอื่น ก. มัทรี ข. สุนทรี ค. อินทรีย์ ง. นนทรี 4. “เขากล่าวความจริงสอดแทรกมุขตลก” มีคำควบกล้ำกี่คำ ก. 4 คำ ข. 5 คำ ค. 6 คำ ง. 7 คำ 5. ข้อใดอ่านต่างจากข้ออื่น ก. ภัทรา ข. สุนทรี ค. นิทรา ข. จันทรา


ดาวน์โหลด ppt โดย มิส.สุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google