งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการ คือ งานของเรา......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการ คือ งานของเรา......"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการ คือ งานของเรา.....

2 วิธีกระตุ้นความสำเร็จ
สร้างจิตสำนึก ปลุกจิตสำนึกในการให้บริการ บริการพร้อมรอยยิ้ม ทัศนคติ ประเมินผล การประเมินผลเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของงานบริการ

3 เทคนิค ศิลปะ และมารยาทในการใช้โทรศัพท์
เทคนิค ศิลปะ และมารยาทในการใช้โทรศัพท์

4 เกิดเป็นคนไทย พูดเมื่อไหร่ ต้องฮัลโหล….
เกิดเป็นคนไทย พูดเมื่อไหร่ ต้องฮัลโหล…. ควรพูด “สวัสดีค่ะ/ครับ” เมื่อรับโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ด้วยสำนึกแห่งบริการ เช่น ช่วยโอนเบอร์เมื่อต่อผิด ในกรณีให้ปลายสายรอ ไม่ควรเกิน 20 วินาที ยิ้มก่อนพูด อย่าพูดเมื่อมีอะไรอยู่ในปาก อย่าหายใจหรือพ่นลมใส่กระบอกโทรศัพท์ อย่าดัดเสียงให้ผิดไปจากธรรมชาติ

5 อย่าเผลอแสดงอารมณ์หงุดหงิด
อย่าใช้โทรศัพท์เพื่อระบายอารมณ์ รู้กาลเทศะในการใช้ กรณีหยุดสนทนาชั่วคราวควรกล่าวขอโทษ และให้เขาเลือกระหว่างรอสายหรือติดต่อใหม่ กรณีที่ต้องให้คนอื่นมาสนทนาด้วยควรบอกว่าผู้ที่จะมาพูดชื่ออะไร มีความสำคัญอะไร จดทุกครั้งที่รับโทรศัพท์

6 จบการพูดด้วยมิตรภาพ ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายรับตองให้อีกฝ่ายวางสายก่อน

7 วิธีการรับมือเมื่อลูกค้าไม่พอใจ
ฟังลูกค้า ฟังลูกค้าพูดจนจบ เข้าใจลูกค้า ขอโทษลูกค้า ใส่ใจเป็นธุระและติดตาม ความยุติธรรมในการชดเชย ความยุติธรรมในขั้นตอน ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt บริการ คือ งานของเรา......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google