งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่องน้ำปราณบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่องน้ำปราณบุรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่องน้ำปราณบุรี

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๖ ก.ค. ๕๔
๑. วันที่สำรวจ ๑๖ ก.ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๒.๖ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ทะเลเรียบ ลมสงบ

3 ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ที่เกี่ยวข้อง - แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๔๖ (อศ.) - แผนที่ประกอบร่องน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๓ สาขา ประจวบคีรีขันธ์) ตำบลที่ - ร่องน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทุ่นไฟปากร่อง แลต ๑๒ องศา ๒๕.๐๖๙ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๕๙.๗๙๒ ลิปดา อ.

4 ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำ
ทุ่นปากร่อง Lat 12º ́ N Long 99º ́ E C-213 ลักษณะร่องน้ำ ร่องน้ำบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีมีความลึกโดยเฉลี่ย ๓.๕ – ๔ เมตร ที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุด (๒.๖ เมตร) บริเวณปากร่องน้ำจนถึงบริเวณคุ้งน้ำก่อนที่จะเลี้ยวเข้าจอดบริเวณท่าเรือตำรวจน้ำ ฯ มีความลึกเฉลี่ย ๓.๕– ๔ เมตร บริเวณคุ้งน้ำหน้าท่าเรือตำรวจน้ำ ฯ มีความลึกเฉลี่ย ๓ – ๔ เมตร บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีมีการสร้างเขื่อนกันคลื่น ๒ ฝั่งของปากแม่น้ำ เป็นเขื่อนหินทิ้งยาว ๘๐๐ เมตรมีไฟกำกับร่องน้ำที่ปลายเขื่อนและไฟกำกับร่องน้ำบนบกบริเวณคุ้งน้ำ รวมจำนวน ๒ คู่ (ไฟสีแดงทางฝั่งซ้าย และ ไฟสีเขียวทางกราบขวา ในทิศทางขาเข้าสู่ร่องน้ำ) มีหลักนำในการนำเรือเข้าร่องน้ำจำนวน ๑ คู่ มีทุ่นไฟปากร่องจำนวน ๑ ทุ่น และเข็มหลักในการนำเรือเข้าร่องน้ำ เข็ม ๒๑๓ สันทราย ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำ

5 ทุ่นไฟปากร่อง ที่หมายเวลากลางคืน มี ทุ่นไฟปากร่อง ๑ ทุ่น มีไฟกำกับร่องน้ำที่ปลายเขื่อนและบนบก รวม ๒ คู่ (ไฟสีแดงทางฝั่งซ้าย และ ไฟสีเขียวทางกราบขวา ในทิศทางขาเข้าสู่ร่องน้ำ)

6 การนำเรือเข้าเทียบ/ออกจากเทียบ
การนำเรือเข้าเทียบ/ออกจากเทียบ เมื่อถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง นำเรือเข้าปากน้ำปราณบุรี โดยมีหลักนำในการนำเรือเข้าร่องน้ำ จำนวน ๑ คู่ เข็มหลักในการนำเรือเข้าร่องน้ำ คือ เข็ม ๒๑๓ ระยะทางประมาณ ๘๐๐ หลา แล้วนำเรือเลี้ยวตามโค้งซ้าย ระยะทางประมาณ ๑๐๐ หลา เพื่อเข้าไปท่าเรือตำรวจน้ำปราณบุรี โดยให้ระมัดระวังทางด้านกราบซ้ายซึ่งมีระดับน้ำตื้น เนื่องจากมีสันทรายยื่นออกมาในแม่น้ำ สำหรับตำบลที่ในการเทียบเรือ เรือ ตกฝ. ควรกลับลำเทียบเพื่อสะดวกในการออกเรือ บริเวณท่าเรือด้านทิศใต้ เนื่องจากน้ำลึกมากกว่า ส่วนเรือ ตกช. สามารถเข้าเทียบได้ตลอดแนวท่าเรือ โดยให้ระมัดระวังเรือประมงขนาดเล็ก ที่จอดในบริเวณใกล้เคียง

7 การนำเรือเข้าเทียบ/ออกจากเทียบ
การนำเรือเข้าเทียบ/ออกจากเทียบ เมื่อถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง นำเรือเข้าปากน้ำปราณบุรี โดยมีหลักนำในการนำเรือเข้าร่องน้ำ จำนวน ๑ คู่ เข็มหลักในการนำเรือเข้าร่องน้ำ คือ เข็ม ๒๑๓ ระยะทางประมาณ ๘๐๐ หลา แล้วนำเรือเลี้ยวตามโค้งซ้าย ระยะทางประมาณ ๑๐๐ หลา เพื่อเข้าไปท่าเรือตำรวจน้ำปราณบุรี โดยให้ระมัดระวังทางด้านกราบซ้ายซึ่งมีระดับน้ำตื้น เนื่องจากมีสันทรายยื่นออกมาในแม่น้ำ สำหรับตำบลที่ในการเทียบเรือ เรือ ตกฝ. ควรกลับลำเทียบเพื่อสะดวกในการออกเรือ บริเวณท่าเรือด้านทิศใต้ เนื่องจากน้ำลึกมากกว่า ส่วนเรือ ตกช. สามารถเข้าเทียบได้ตลอดแนวท่าเรือ โดยให้ระมัดระวังเรือประมงขนาดเล็ก ที่จอดในบริเวณใกล้เคียง

8 เข็มเข้าร่องน้ำ ๒๑๓ แนวเขื่อนกันคลื่นฝั่งซ้าย แนวเขื่อนกันคลื่นฝั่งขวา
ทุ่นไฟปากร่อง หลักนำ เข็มเข้าร่องน้ำ ๒๑๓

9 ร่องน้ำกว้าง 60 เมตร

10 หลักนำหน้า หลักนำหลัง

11 แนวเขื่อนกันคลื่นและไฟกำกับร่องน้ำฝั่งซ้าย
แนวเขื่อนกันคลื่นและไฟกำกับร่องน้ำฝั่งขวา

12 ไฟกำกับร่องน้ำฝั่งซ้ายคู่ที่ 2
ไฟกำกับร่องน้ำฝั่งขวาคู่ที่ 2

13 ท่าเรือสถานีตำรวจน้ำปราณบุรี
ลักษณะท่าเรือ ท่าเรือตำรวจน้ำปราณบุรีมีความลึก ประมาณ ๒.๕ – ๔ เมตร ท่าเรือเป็นคอนกรีต รูปตัว T ขนาดโดยประมาณ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ภาพร่างบริเวณท่าเรือตำรวจน้ำปราณบุรี พื้นท้องทะเล โคลน

14 ลักษณะท่าเรือ ท่าเรือตำรวจน้ำปราณบุรีมีความลึก ประมาณ ๒
ลักษณะท่าเรือ ท่าเรือตำรวจน้ำปราณบุรีมีความลึก ประมาณ ๒.๕ – ๔ เมตร ท่าเรือเป็นคอนกรีต รูปตัว T ขนาดโดยประมาณ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร พื้นท้องทะเล โคลน

15

16

17 ข้อควรระมัดระวัง ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าจอดที่ท่าเรือตำรวจน้ำ ฯ จะมีสันทรายยื่นลงไปในน้ำ มีเรือประมงขนาดเล็กและใหญ่จำนวนมากสัญจรในร่องน้ำรวมถึงจอดเรือบริเวณชายฝั่ง ในขณะนำเรือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และในขณะคลื่นลมแรง จะมีเรือประมงขนาดต่างๆ จอดบริเวณเขื่อนกันคลื่นและชายฝั่ง โดยเรือประมงลากคู่ มักจะทิ้งสมอในช่องระหว่างแนวเขื่อนกันคลื่น

18 ข้อควรระมัดระวัง เรือประมงเล็ก เรือประมงเล็ก ขณะคลื่นลมแรง
เรือประมงจะเข้าหลบคลื่นในบริเวณปากน้ำ เรือประมงเล็ก เรือประมงเล็ก

19 ข้อควรระมัดระวัง เรือประมงเล็กฝั่งกราบขวา เรือประมงเล็กฝั่งกราบซ้าย
ข้อควรระมัดระวัง ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าจอดที่ท่าเรือตำรวจน้ำ ฯ จะมีสันทรายยื่นลงไปในน้ำ มีเรือประมงขนาดเล็กและใหญ่จำนวนมากสัญจรในร่องน้ำรวมถึงจอดเรือบริเวณชายฝั่ง ในขณะนำเรือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และในขณะคลื่นลมแรง จะมีเรือประมงขนาดต่างๆ จอดบริเวณเขื่อนกันคลื่นและชายฝั่ง โดยเรือประมงลากคู่ มักจะทิ้งสมอในช่องระหว่างแนวเขื่อนกันคลื่น เรือประมงเล็กฝั่งกราบขวา เรือประมงเล็กฝั่งกราบซ้าย

20

21 ๔. การติดต่อ วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ สถานีตำรวจน้ำปราณบุรี ๐๓๒-๖๓๑๒๔๓ รายชื่อที่สำคัญ สารวัตร พ.ต.ท.วรเอก เนตินิยม (ตท.๒๘) ๐๘๙-๗๕๕๙๑๑๗ รอง สว. ร.ต.อ.ขจรยศ ทรงประดิษฐ์ (ตท.๔๑) ๐๘๖-๖๑๘๙๗๐๒ รอง สว. ร.ต.อ.นิติพัฒน์ รัฐเมือง (ตท.๔๑) ๐๘๗-๐๖๙๐๓๒๔ รอง สว. ร.ต.ท.ไกรลาศ ใจสามารถ (ตท.๔๒) ๐๘๙-๒๗๑๗๗๘๕ รอง สว. ร.ต.ต.มานพ จันทร์เกิด (ตท.๔๗) ๐๘๐-๐๘๙๗๙๙๒

22 ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ ต่อสายยางขนาดเล็กจากสถานีตำรวจน้ำ ไฟฟ้า ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ (เฉพาะไฟฟ้าแสงสว่าง) โทรศัพท์ ไม่มี

23 ตู้ไฟ ท่อน้ำ


ดาวน์โหลด ppt ร่องน้ำปราณบุรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google