งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาอาชีพช่างของผู้นำยุคใหม่ เพื่อตอบสนองกองทัพเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาอาชีพช่างของผู้นำยุคใหม่ เพื่อตอบสนองกองทัพเรือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาอาชีพช่างของผู้นำยุคใหม่ เพื่อตอบสนองกองทัพเรือ
อาจารย์กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส ธันวาคม 2010

2 รูปแบบการบังคับบัญชา
Command & control New ways to get things done Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus

3 ผู้นำ ภาวะ การแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ ในลักษณะที่ส่งผลให้เกิด พลังอำนาจ เหนี่ยวนำ ให้ผู้ตาม เกิดความสามารถและความมุ่งมั่นจนบรรลุผลสำเร็จอันพึงปรารถนา อย่างสอดคล้องกับคุณธรรมและจริยธรรม Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus

4 งานได้ผล? ประสานพลัง กระทำการเชิงรุก จัดลำดับความสำคัญ
คิดอย่างไร? เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ กระทำการเชิงรุก จัดลำดับความสำคัญ ทำอย่างไร? สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาตนเองสม่ำเสมอ Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus

5 คนพอใจ? เปิดใจให้กว้าง (คน, ความเปลี่ยนแปลง)
คิดอย่างไร? ยึดกรอบความสัมพันธ์แบบ Win Win สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ทำอย่างไร? เสริมสร้างบุคลิกภาพภายใน ขวัญกำลังใจต้องทั่วถึง Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus

6 ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น
ข้ออ้างเรื่องสุขภาพ ข้ออ้างเรื่องความฉลาด ข้ออ้างเรื่องอายุ ข้ออ้างเรื่องโชคชะตา Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus

7 7 อย่า สำหรับผู้นำยุคใหม่
อย่าดูถูกลูกน้อง นินทา วิจารณ์ต่อหน้าบุคคลอื่น อย่าลืมให้ความสนใจลูกน้องอย่างสม่ำเสมอ อย่าลำเอียง อย่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว อย่าชิงดีชิงเด่นกับลูกน้อง อย่าขาดความเชื่อมั่นในตนเอง อย่าละเลยคุณภาพหรือมาตรฐานของงาน Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาอาชีพช่างของผู้นำยุคใหม่ เพื่อตอบสนองกองทัพเรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google