งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plan for Re-Accredit สิงหาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plan for Re-Accredit สิงหาคม 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Plan for Re-Accredit สิงหาคม 2557
Road Map Plan for Re-Accredit สิงหาคม 2557

2 พฤษภาคม 2557 28 29 30 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 1 2 5 6 7 8 9 12
พฤษภาคม 2557 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 ทีมสารสนเทศ ส่งข้อมูลสารสนเทศ ที่ ศพค.ขอ เพื่อใช้จัดทำ Hospital Profile ส่ง สรพ. แจ้ง คกก.บริหาร แต่งตั้ง คกก.อำนวยการและ คณะทำงาน เพื่อเตรียม Re-Accredit แจ้ง road Map ทุกทีมนำ และ PCT ส่งแบบประเมินตนเอง ศพค.ส่งเอกสารขอรับการประเมินให้ สรพ.

3 ทุก PCT ส่ง Clinical Tracer ส่งผลลัพธ์การดำเนินงานของทีมนำ
มิถุนายน 2557 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 ทุก PCT ส่ง Clinical Tracer ส่งผลลัพธ์การดำเนินงานของทีมนำ เริ่ม motivate องค์กร / แจ้งข่าวสาร การเตรียมการเพื่อรับรองคุณภาพซ้ำ ครั้งที่ 2 16 – 30 ซ้อมแผนต่างๆ : อัคคีภัย ทบทวน : นโยบาย / แนวทางปฏิบัติ / นโยบาย และเอกสารต่างๆ เตรียม slide นำเสนอผลงาน

4 กรกฎาคม 2557 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 1 2 3 7 8 9 10 11 14 15 16
กรกฎาคม 2557 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 นำเสนอผลงานของทีมนำ และ PCT รอบ 1 นำเสนอผลงานของทีมนำ และ PCT รอบ 2 (แก้ไข)

5 สิงหาคม 2557 : Reaccredit เก็บงาน 5ส. และ Big Cleaning Day
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 ซ้อม ถาม – ตอบ ของทีมนำ และ PCT ซ้อม ถาม – ตอบ ของหน่วยงาน เก็บงาน 5ส. และ Big Cleaning Day


ดาวน์โหลด ppt Plan for Re-Accredit สิงหาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google