งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 (นาเวง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 (นาเวง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 (นาเวง)
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล2 (บายพาส)

2 วิสัยทัศน์ บุคลากรดี มีมาตรฐาน บริการประทับจิต เป็นมิตรกับชาวประชา มุ่งพัฒนางานสาธารณสุข สู่ชุมชน ครอบคลุมทุกคนทุกครัวเรือน พันธกิจ ศูนย์บริการสาธารณสุขนาเวง ให้บริการตามมาตรฐาน และความต้องการของประชาชน เพิ่มคุณภาพบริการ พัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร ประสานพันธมิตรเครือข่าย มุ่งสู่การเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่เป็นเลิศ ปี2552 หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1(นาเวง) นางรัตติกาล โพธิ์สุ พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหน้าศูนย์บริการสาธาณรสุขเทศบาล 2(บายพาส) นางสาวปริศนา พลไชย พยาบาลวิชาชีพ 5

3 กระบวนการทำงาน รับบัตร เช็คสิทธิ์ ค้นFamily folder ซักประวัติ วัดV/S รับการรักษา รับยา จ่ายเงิน ให้คำแนะนำ กลับบ้าน

4 ตารางการให้บริการประจำวัน
น. น. จันทร์ -ตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป + บริการทันตกรรม -คลีนิคเบาหวาน+ความดันโลหิต สูง รับผู้ป่วยฉุกเฉิน+ตรวจ รักษาพยาบาลทั่วไป+ เยี่ยมบ้าน อังคา ร -คลินิกวางแผนครอบครัว -คลินิกมะเร็งเต้านม+ มะเร็ง ปากมดลูก พุธ -คลีนิคสุขภาพเด็กดี พฤหั สบดี -คลีนิครับฝากครรภ์ ศุกร์ -คลีนิคผู้สูงอายุ ตารางการให้บริการประจำวัน

5 ด้านการรักษา งานที่ปฏิบัติ ซักประวัติ วัดV/S
ตรวจร่างกายเบื้องต้น (ดู คลำ เคาะ ฟัง ) ฉีดยา ล้างแผล ตัดไหม เจาะวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Dtx) จ่ายยา

6 ด้านการส่งเสริมป้องกัน
ให้ภูมิคุ้มกันป้องกันโรค รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก อบรมสายใยรักแห่งครอบครัว

7 ด้านการฟื้นฟู ออกเยี่ยมบ้าน

8 ประมวลภาพ งานอื่นๆ ทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ด ถู
ล้างset ทำแผลและอุปกรณ์ต่างๆ ห่อ set ต่างๆ เพื่อเตรียมนึ่ง ประมวลภาพ

9 วรัญญา จารุวรรณ วัชระ สุภัตชา ต้นหลิว แอน กะปุ้ย สุ
สวัสดีค่ะ อั้มค่ะ วรัญญา จารุวรรณ วัชระ สุภัตชา ต้นหลิว แอน กะปุ้ย สุ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 (นาเวง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google