งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงดึงดูด และ แรงจูงใจของงานการทำงานภัยพิบัติคือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงดึงดูด และ แรงจูงใจของงานการทำงานภัยพิบัติคือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงดึงดูด และ แรงจูงใจของงานการทำงานภัยพิบัติคือ
สำหรับข้าพเจ้า แรงดึงดูด และ แรงจูงใจของงานการทำงานภัยพิบัติคือ Volunteer

2 แม่นแล้ว เพราะคุณสมบัติและพฤติกรรมอาสาสมัครนั้น
เป็นกันได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ เป็นกันได้ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา ทุกความเชื่อทางการเมือง และพฤติกรรมอาสาสมัคร เป็นโรคเรื้อรัง คือ เป็นแล้ว อยากเป็นอีก อยากเป็นอีกเรื่อยๆ เพราะเป็นแล้วมีความสุข แถมยังเป็นโรคติดต่อ คือ พอบอกเพื่อนว่าเราเป็นแล้ว เพื่อนก็อยากมาเป็นด้วย

3 จุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์อาสาสมัครที่สำคัญนั้นมาจากเหตุการณ์
จากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆ ทำต่อไปหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น อาสาสมัครสึนามิ

4 อาสานาร์กีส ASEAN

5 อาสาลับแล คนค้นโคลน (อุตรดิตถ์)

6 มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบแยกได้ยากและยังมีสิ่งที่ต้องเข้าใจ คือ
ทรัพยากรที่อาสาสมัครต้องใช้ในการทำงาน คือ ใช้มือ ใช้ใจ ใช้สมอง มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบแยกได้ยากและยังมีสิ่งที่ต้องเข้าใจ คือ ธรรมชาติของธรรมชาติ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพฯลฯ การจัดการ “คน” การทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางความคิด การโยงความร่วมมือของคนเข้าด้วยกันเป็นบทเรียนที่ค้นหาได้ไม่สิ้นสุด ธรรมชาติของการจัดการ การจัดการอาสาสมัคร ก็เป็นอีกบทเรียนที่ค้นพบจากธรรมชาติของการจัดการ

7 ในภาวะปกติ ประชาชนทั่วไปมีทั้งที่พร้อมและไม่พร้อมที่จะร่วมงาน
ปรากฏการณ์อาสาสมัคร ในภาวะปกติ ประชาชนทั่วไปมีทั้งที่พร้อมและไม่พร้อมที่จะร่วมงาน

8 “ชาว IT ทั่วไป” จะสนองตอบกับงานภัยพิบัติได้ยังไงบ้าง
กองหลัง ขบวน อาสาสมัคร กองกลาง เมื่อเกิดเหตุ คนที่กายพร้อม ใจพร้อมก็จะเสนอตัวเข้ามาในกองหลังและกองกลาง

9 กองหน้า กองกลาง หรือ กองหลัง
มันอยู่ที่ตนต้องเลือก POSITION ตัวเองก่อน ว่าเราพร้อมที่จะเป็น กองหน้า กองกลาง หรือ กองหลัง ภารกิจ 1 ภารกิจ 3 ภารกิจ 5 ภารกิจ 2 ภารกิจ 4 กองหลัง กองกลาง ขบวน อาสาสมัคร กองหน้า ที่จริงเป็นทั้งสองกองได้พร้อมๆกันนะ ขึ้นอยู่ที่ทรัพยากรของเรา

10 กองหน้า กองกลาง หรือ กองหลัง
“ชาว IT ทั่วไป” จะสนองตอบกับงานภัยพิบัติได้ยังไงบ้าง คำตอบคือ มันอยู่ที่ตนต้องเลือก POSITION ตัวเองก่อน ว่าเราพร้อมที่จะเป็น กองหน้า กองกลาง หรือ กองหลัง ที่จริงเป็นทั้งสองกองได้พร้อมๆกันนะ ขึ้นอยู่ที่ทรัพยากรของเรา

11 ซึ่งบทเรียนที่สั่งสมมา ทำให้เราได้หลักในการทำงานจริงๆว่า

12 หลักในการเอาเทคโนโลยีมาใช้กับภัยพิบัติ
“ต้องยืดหยุ่น” “ต้องแชร์ได้” คือ “ต้องทำให้มันง่ายเข้าไว้” และ

13 เราทำงานอยู่บนความหลากหลาย
เพราะว่า เราทำงานอยู่บนความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ...สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ...USER ที่จะมาทำงานร่วม มีฐานความรู้ ความสามารถไม่เท่ากัน ...มีคนที่ทำงานร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก การแชร์ข้อมูลต้องง่ายและยืดหยุ่น

14 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงาน
อุปกรณ์พื้นฐาน 1.สมอง 2.อุปกรณ์ IT ยกตัวอย่างเช่น ถ้าไปทำภารกิจกับกองหน้า มาดูกันว่าขนอะไรไปบ้าง

15 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

16 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

17 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

18 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

19 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

20 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

21 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

22 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

23 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

24 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

25 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

26 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

27 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

28 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

29 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

30 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

31 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

32 จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะ

33 ส ส ส สนุก สะใจ สนอง ก็เพราะชีวิตมันต้องมี รักที่จะทำ เวลาทำสำเร็จ
ตอบโจทย์ที่ชุมชนขาด


ดาวน์โหลด ppt แรงดึงดูด และ แรงจูงใจของงานการทำงานภัยพิบัติคือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google