งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ECO CAR (ACES CAR ) รถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ECO CAR (ACES CAR ) รถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ECO CAR (ACES CAR ) รถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

2 ในปัจจุบันนี้จะเห็นว่า รถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการเดินทาง ทำให้โลกมีอัตราการใช้รถยนต์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก๊าซพิษที่ออกมาจากรถยนต์นั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน จึงได้มีการการประดิษฐ์คิดค้นกลไกพัฒนาเพื่อบรรเทาผลกระทบ

3 Ecocar หมายถึง รถยนต์ประหยัดพลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเหมือนรถยนต์ทั่วไปแต่ทำทุกอย่างให้เล็กลง เช่น ขนาดตัวรถเล็กลง เบาลง ใช้เครื่องยนต์เล็กลง ผลที่ได้คือ ใช้น้ำมันน้อยลงและปล่อยไอเสียน้อยลง

4 คำว่า eco car มาจาก คำว่า economic หมายถึงประหยัด กะทัดรัด ทั้งขนาด และ เรื่องของพลังงานซึ่งคุณลักษณะของรถแบบนี้ คือ ใช้เครื่องยนต์ 2 ประเภทคือ 1. แบบ hybrid เช่น เอา ส่วนผสมของน้ำมัน มารวมกับ มอเตอร์ไฟฟ้า 2. แบบ ใช้ ไบโอดีเซล คือ น้ำมันดีเซล ผสมกับ น้ำมันปาล์ม หรือ เอธานอล

5 รถEco car ที่ผลิตจะต้องประกอบไปด้วย
1.ต้องเป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรการสากล 2. อัตราการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงไม่เกิน 5ลิตร/100กิโลเมตร 3. มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียไม่เกิน 120กรัม/1กิโลเมตร 4. ต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจาการชนด้านหน้าและด้านข้างของตัวรถ

6 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน/สิ่งแวดล้อม
รถ Eco Car จะมีขนาดตัวรถเล็กลง เบาลง ใช้เครื่องยนต์เล็กลง ส่งผลให้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมัน คือ ใช้น้ำมันน้อยลงและนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากรถจะปล่อยออกมาในปริมาณที่น้อยลงประมาณ 20-30% ของรถขนาดเล็กปกติทั่วไป (Compact Car)

7 ข้อดี ข้อด้อย ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น มีคุณภาพสูง และราคาค่อนข้างต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ประหยัดพื้นที่ถนน ประหยัดอากาศที่จะเสียไปจากมลพิษของไอเสีย ทัศนคติของคนไทย ภาครัฐต้องเอื้อประโยชน์ให้หลายอย่าง โดยเฉพาะการคิดอัตราภาษีต่ำเป็นพิเศษ ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ที่จะผลิตรถ Eco-car ที่มีมาตรฐานสูง แต่ราคาต่ำ

8 ตัวอย่างการใช้งาน ภายในปี 2550 ได้ "อนุมัติ" คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตรถยนต์ Eco-Car ถึง 3 คำขอได้แก่ 1)บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 2)บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 3)บริษัทสยามนิสสัน ออโตโมบิล

9 ในโลกปัจจุบัน Eco-car ยังมีรูปแบบ นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอีก ได้แก่
รถ hybrid Toyota Prius

10 - รถที่ใช้พลัง hydrogen
zero-emission car

11 solar cells ใช้ biofuels

12 บริษัทรถยนต์ที่สนใจ

13 รถยนต์ซิตี้คาร์ เกีย พิแคนโต (Picanto)

14 WAGON R+ ซูซูกิ      

15 ฮอนด้า เค-คาร์

16 AYGO เพื่อผลิตรถขึ้นมาทำตลาดในยุโรป
โตโยต้า AYGO เพื่อผลิตรถขึ้นมาทำตลาดในยุโรป

17 ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวความคิดการแก้ไขเมื่อนำมาใช้
โครงการECO CAR จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 2 ตัวแปรสำคัญ คือ ผู้ผลิตต้องสนใจอย่างจริงจัง และตัวแปรที่สำคัญที่สุด คือ ผู้บริโภค ผู้ผลิตรถขอเงื่อนไขพิเศษด้านภาษี เพื่อกดให้ราคาต่ำที่สุด เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ที่จะผลิตรถ Eco-car ที่มีมาตรฐานสูง แต่ราคาต่ำ เพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือภาครัฐก็คงต้องช่วยเหลือโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี เพื่อกระตุ้นยอดขาย

18 หากนำมาใช้ต้องเตรียมการอย่างไร
ต้องทำการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและลดมลพิษ เนื่องจากรถตามสเปก Eco carประหยัดน้ำมันกว่ารถขนาดเล็กในปัจจุบันอย่าง CITY หรือ VIOS ราว10-20 % ภาครัฐต้องเอื้อประโยชน์ให้หลายอย่าง โดยเฉพาะการคิดค่าภาษี บริษัทผู้ผลิต ต้องผลิตรถให้มีรูปลักษณ์ที่ถูกใจผู้บริโภค และมีราคาไม่แพงจนเกินไป

19 ผลงานECOCARโดย นศ. ถูกสร้างโดย นศ.ป.โท พระจอมเกล้า พระนครเหนือ ประหยัดพลังงาน ประมาณกือบ 30 กม.ต่อลิตร 

20 THE END จัดทำโดย นางสาวกาญจนา ชีวะพานิช รหัส 09490600 เลขที่ 4
นางสาวกาญจนา ชีวะพานิช รหัส เลขที่ 4 นางสาวธนภัทร ธีรศรัณยานนท์ รหัส เลขที่ 23 THE END


ดาวน์โหลด ppt ECO CAR (ACES CAR ) รถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google