งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานศักย์ของระบบมีค่าเปลี่ยนแปลงตามข้อใด?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานศักย์ของระบบมีค่าเปลี่ยนแปลงตามข้อใด?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานศักย์ของระบบมีค่าเปลี่ยนแปลงตามข้อใด? 1. 2. 3. 4. 5.
ประจุ +Q ถูกตรึงให้อยู่นิ่ง ประจุ +q ตอนแรกอยู่ห่างจาก +Q เป็นระยะ r1 ต่อมา เคลื่อนที่ตามเส้นทางในรูป เป็นระยะ R จนมาอยู่ที่ระยะห่างจาก +Q เป็นระยะ r2 พลังงานศักย์ของระบบมีค่าเปลี่ยนแปลงตามข้อใด? 34 1

2 พลังงานศักย์ของประจุหลายตัว
ประจุ Q1 กับประจุ Q2 อยู่ห่างกัน d เมื่อเอาประจุ q จากระยะอนันต์มาวางให้ห่างประจุ 2 ตัวแรกเป็นระยะ d เท่ากัน พลังงานศักย์ของระบบมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด? Q1 Q2 d q 2

3 พลังงานศักย์ของระบบประจุที่เหมือนกัน 3 ตัว โดยแต่ละตัวอยู่ห่างเท่า ๆ กัน d มีค่าเท่าใด
1) 0 2) 3) 4) 5) Q d Q Q d Q d งานที่ต้องทำในการนำประจุตัวแรกมาวาง: U1 = 0 งานที่ต้องทำในการนำประจุตัวที่สองมาวาง : งานที่ต้องทำในการนำประจุตัวที่สองมาวาง : 3

4 พลังงานศักย์ของระบบประจุ 3 ตัวขนาดประจุเท่ากัน โดย 2 ตัวเป็นประจุบวกแต่อีกตัวเป็นประจุลบ โดยแต่ละตัวอยู่ห่างเท่า ๆ กัน d มีค่าเท่าใด 1) 0 2) 3) 4) 5) Q -Q d 4

5 ศักย์ไฟฟ้า Electric Potential
ค่าพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนไปของประจุ q เมื่อเคลื่อนจาก a ไป b ในสนามไฟฟ้าคือ: ตอนนี้เราจะนิยามปริมาณใหม่ที่ไม่ขึ้นกับ q แต่เป็นปริมาณที่ขึ้นกับตำแหน่งคือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด a กับ b ว่าคือพลังงานศักย์ต่อหน่วยประจุ The purpose of this Check is to jog the students minds back to when they studied work and potential energy in their intro mechanics class. คล้ายกับนิยามของสนามไฟฟ้า: 5

6 การหาค่าศักย์ไฟฟ้าจากสนามไฟฟ้า
พิจารณาจุด 3 จุด A, B, กับ C ในบริเวณที่สนามไฟฟ้ามีค่าคงตัวดังรูป D Dx ความต่างศักย์ระหว่างจุด C กับ A (DVAC = VC - VA ) มีค่าเป็นอย่างไร? (1) DVAC < (2) DVAC = (3) DVAC > 0 6

7 เป็นศูนย์ที่อย่างน้อยจุดใดจุดหนึ่งในบริเวณนั้น มีค่าคงตัวในบริเวณนั้น
ถ้าสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ในบริเวณหนึ่ง แสดงว่าศักย์ไฟฟ้าบริเวณนั้นมีค่าเป็นอย่างไร ? เป็นศูนย์ด้วย เป็นศูนย์ที่อย่างน้อยจุดใดจุดหนึ่งในบริเวณนั้น มีค่าคงตัวในบริเวณนั้น บอกไม่ได้เพราะข้อมูลยังไม่เพียงพอ A B D V คงตัว !! 7

8 ศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ r ห่างจากจุดประจุ Q มีค่า

9 การสนามไฟฟ้าจากศักย์ไฟฟ้า
หาค่าศักย์ไฟฟ้าจากสนามไฟฟ้าโดยการอินทิเกรต: หาค่าสนามไฟฟ้าจากศักย์ไฟฟ้าโดยการอนุพันธ์ ระบบพิกัด x, y, z: The purpose of this Check is to jog the students minds back to when they studied work and potential energy in their intro mechanics class. 9

10 ค่าศักย์ไฟฟ้าที่บริเวณหนึ่งขึ้นกับตำแหน่ง x เป็นดังภาพ:
ที่จุดใด สนามไฟฟ้ามีขนาดมากที่สุด? 1) A. 2) B. 3) C. 4) D. 10

11 ค่าศักย์ไฟฟ้าที่บริเวณหนึ่งขึ้นกับตำแหน่ง x เป็นดังภาพ:
1) A. 2) B. 3) C. 4) D. 11

12 ผิวสมศักย์ Equipotentials
จุดบนผิวสมศักย์ มีค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน Equipotentials produced by a point charge ผิวสมศักย์ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าเสมอ ความถี่ระหว่างเส้นหรือผิวสมศักย์แปรตามความเข้มสนามไฟฟ้า 12

13 จุดใด ความเข้มสนามมีค่าน้อยที่สุด? 1) A. 2) B. 3) C. 4) D.
ในภาพด้านล่างนี้ แสดงเส้นแรง (เส้นทึบที่มีลูกศรกำกับ) กับเส้นสมศักย์ (เส้นประ)ในบริเวณหนึ่ง จุดใด ความเข้มสนามมีค่าน้อยที่สุด? 1) A. 2) B. 3) C. 4) D. 13

14 A B C D ในภาพด้านล่างนี้ แสดงเส้นแรง (เส้นทึบที่มีลูกศรกำกับ) กับเส้นสมศักย์ (เส้นประ)ในบริเวณหนึ่ง เปรียบเทียบงานที่ทำในการเคลื่อนประจุจาก A ไป B กับ จาก C ไป D งานที่ทำระหว่างจุดใดมีค่ามากกว่ากัน? 1. จาก A ถึง B 2. จาก C ถึง D 3. เท่ากัน บอกไม่ได้ทันทีต้องนั่งคำนวณก่อน 08 14

15 A B C D ในภาพด้านล่างนี้ แสดงเส้นแรง (เส้นทึบที่มีลูกศรกำกับ) กับเส้นสมศักย์ (เส้นประ)ในบริเวณหนึ่ง เปรียบเทียบงานที่ทำในการเคลื่อนประจุจาก A ไป B กับ จาก A ไป D งานที่ทำระหว่างจุดใดมีค่ามากกว่ากัน? 1. จาก A ถึง B 2. จาก A ถึง D 3. เท่ากัน บอกไม่ได้ทันทีต้องนั่งคำนวณก่อน 08 15


ดาวน์โหลด ppt พลังงานศักย์ของระบบมีค่าเปลี่ยนแปลงตามข้อใด?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google