งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CALCULUS III ส่วนที่ 2 : สมการเชิงอนุพันธ์ อาจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CALCULUS III ส่วนที่ 2 : สมการเชิงอนุพันธ์ อาจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CALCULUS III ส่วนที่ 2 : สมการเชิงอนุพันธ์ อาจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช

2

3 KdV equation

4 (ความเร็ว) สมการการเคลื่อนที่ (ความเร่ง) สมการการผสมกันของของเหลว

5 ระบบสมการระบบนิเวศน์วิทยาระหว่าง ผู้ล่า-ผู้ถูกล่า
สมการ Navier-Stokes equation

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ตัวอย่าง เป็นผลเฉลยชัดแจ้ง (explicit solution) ของสมการ

15

16 ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ เป็นผลเฉลยโดยปริยาย (implicit solution) ของสมการ

17

18

19

20

21

22

23 จงหาผลเฉลยของสมการ

24 จงหาผลเฉลยของสมการ

25 จงหาผลเฉลยของสมการ

26 จงหาผลเฉลยชัดแจ้ง (exact solution) ของสมการ

27 ตัวอย่างที่ผ่านมา

28

29

30

31

32

33 5.

34

35

36

37

38

39

40 หรือ

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 จงแสดงว่า เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆ เป็นผลเฉลยของสมการ

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67


ดาวน์โหลด ppt CALCULUS III ส่วนที่ 2 : สมการเชิงอนุพันธ์ อาจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google