งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.3 Example of solution of Poisson’s Equation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.3 Example of solution of Poisson’s Equation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7.3 Example of solution of Poisson’s Equation
EX กำหนดให้ρv = x C/m3 ในบริเวณ -1<x<1จงหาสนามและศักย์ไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว

2

3 7.5 Product solution of Laplace’s Equation
Sol Eq for Analytic result Use numerical method find the answer For Cartesian and V depend with 2 var Learn In Ch 6

4 y=b V=0 V=V0 V=0 V=0 x=d

5

6 และในทำนองเดียวกันกับกลุ่ม ฟังก์ชันของ Y

7 หาค่าคงที่ต่างๆจากBC
1 1 V=0 V=V0 x=d y=b คำตอบของสมการมีหลายตัว ต้องนำคำตอบทุกตัวรวมกัน

8 จัดให้ V0 เป็น periodic function (อ่านเพิ่มเติมจาก Math3)
V=V0 0<y<b; V=-V0 ทำb<y<2b

9 ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าที่แทน BC ตัวท้าย

10 EX ถ้ากำหนดให้ V0=100 V ;b=d V(x=d/4,y=b/2)=?


ดาวน์โหลด ppt 7.3 Example of solution of Poisson’s Equation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google