งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet Control Message Protocol (ICMP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet Control Message Protocol (ICMP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet Control Message Protocol (ICMP)
Chapter 6

2 Topic ICMP Message Structure ICMP Message Ping.exe Tool
Tracert.exe Tool Pathping.exe Tool

3 ICMP Message Structure
ICMP message encapsulation showing the IP header and Network Interface Layer header and trailer

4 ICMP Message Structure
The structure of an ICMP message showing the fields common to all types of ICMP messages

5 ICMP Messages lists the most commonly used ICMP types

6 ICMP Messages ICMP Echo and Echo Reply
The structure of the ICMP Echo message

7 ICMP Messages ICMP Echo and Echo Reply
The structure of the ICMP Echo Reply message

8 ICMP Messages ICMP Destination Unreachable
The structure of the ICMP Destination Unreachable message

9 ICMP Messages PMTU Discovery
PMTU-compliant ICMP Destination Unreachable-Fragmentation Needed And DF Set message showing the Next Hop MTU field

10 ICMP Messages ICMP Source Quench
ฟิวส์ต่างๆใน ICMP   Source   Quench   message   มีการกำหนดดังนี้  Type   Set   to  4 Code   Set   to   0 Unused   มีขนาด  4  ไบต์  กำหนดค่าเป็น  0 IP  Header  +  First  8  Bytes  Of   Discarded   Datagram โครงสร้างของ  ICMP   Source   Quench   message   

11 ICMP Messages ICMP Redirect -Type Set to 5 -Code Set to 0 – 3
ฟิวส์ต่างๆใน ICMP   Redirect   message  มีการกำหนดค่าดังนี้ -Type  Set  to  5 -Code   Set   to  0 – 3 -Router  IP  Address  มีขนาด 4 ไบต์    -IP   Header  +  First  8  BytesOf  Forwarded  datagram 

12 ICMP Messages ค่าที่ใช้ในฟิวส์ของ ICMP Redirect Message Code Value
Meaning Redirected datagrams  for the network (obsolete) 1 Redirected datagrams for the host 2 Redirected datagrams for the TOS and the network 3 Redirected datagrams for the TOS and the host

13 ICMP Messages ICMP Router Discovery ICMP Router Advertisement
ฟิลด์ในข้อความ  ICMP Router Advertisements  มีการกำหนดดังนี้ ■ Type Set to 9. ■ Code Set to 0

14 ICMP Messages ICMP Router Discovery ICMP Router Advertisement
-Number Of Addresses Field ขนาด 1-byte  -Address Entry Size จำนวน 32 คำบิต (จำนวน 4 byte)  - Lifetime 2-byte  -Router IP Address 4-byte field  ระบุทิศทาง  IP address -Preference Level 4-byte  field ระบุทิศทาง ระดับความพึงพอใจในการใช้ Router  Address  ที่ IP addresses ของคุณ 

15 ICMP Messages ICMP Router Discovery ICMP Router Solicitation
■ Type Set to 10. ■ Code Set to 0.       Reserved  4-byte ใน field  นั้นกำหนดให้เป็น 0

16 ICMP Messages ICMP Time Exceeded
-Type Set to 11 -Code  กำหนดให้เป็น 0 หรือ 1 -Unused 4-byte กำหนดค่าเป็น IP Header + First 8 Bytes Of Discarded Datagram

17 ICMP Messages ICMP Parameter Problem
■ Type Set to 12. ■ Code Set to 0–2. See Table 6-5. ■ Pointer  1-byte ■ Unused  3-byte  ค่านั้นเซตให้เป็น 0 ■ IP Header + First 8 Bytes Of Discarded Datagram  Code Value Meaning   Pointer indicates error 1   Missing a required option 2   Bad length

18 ICMP Messages ICMP Address Mask Request and Address Mask Reply

19 ICMP Messages ICMP Address Mask Request and Address Mask Reply
มีการกำหนด ดังต่อไปนี้ ■ Type  กำหนด ถึง 17 สำหรับ Address Mask Request และ 18  สำหรับ Address Mask Reply ■ Code กำหนดให้เป็น 0 ■ Identifier  เลือก ใช้ให้ตรงกับ Address Mask Reply แบบเดิมของ Address Mask Request ■ Sequence Number  ยังเลือกใช้ให้ตรงกับ Address Mask Reply ด้วยแบบเดิมของ Address Mask Request ■ Address Mask  subnet mask  32 บิต 

20 Ping.exe Tool ในส่วนหัวของ ICMP Ping สร้างข้อความ ICMP Echo
ฟิลด์ Identifier กำหนดให้เป็น 1 ฟิลด์ Sequence Number  ใช้เคาน์เตอร์ภายในและ incremented โดย 1เนื่องจากมีข้อความ Echo ตามมาภายหลัง ฟิลด์Optional Data คือ 32 bytes  (โดยค่าเริ่มต้น)ประกอบด้วยสตริง "Abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi "

21 Ping.exe Tool Ping Options Option Use Default -t
Sends Echo messages until interrupted. Not used -a Performs a Domain Name System (DNS) reverse query to resolve the DNS host name of the specified address. -n The number of Echo messages to send. 4 -l size The size of the Optional Data field up to a maximum of 65,500. 32

22 Ping.exe Tool Ping Options Option Use Default -f
Sets the DF flag to 1. This option is only valid for IPv4 traffic. Not used -i TTL Sets the value of the TTL field in the IPv4 header or the Hop Limit field in the IPv6 header. 128 -v TOS Sets the value of the TOS field in the IPv4 header. The TOS value is in decimal notation. This option is only valid for IPv4 traffic. -r count Sends the ICMP Echo messages using the IP Record Route option and sets the value of the number of slots. Count has a maximum value of 9. This option is only valid for IPv4 traffic.

23 Ping.exe Tool Ping Options Option Use Default -s count
Sends the ICMP Echo messages using the IP Internet Timestamp option and sets the value of the number of slots. Count has a maximum value of 4. In Windows Server 2008 and Windows Vista, Ping uses the Internet Timestamp flag set to 1 (records both the IP ad-dresses of each hop and the timestamp). This option is only valid for IPv4 traffic. Not used -j host-list Sends the ICMP Echo messages using the IP Internet Timestamp option and sets the value of the number of slots. Count has a maximum value of 4. In Windows Server 2008 and Windows Vista, Ping uses the Internet Timestamp flag set to 1 (records both the IP addresses of each hop and the timestamp). This option is only valid

24 Ping.exe Tool Ping Options Option Use Default -k host-list
Sends the ICMP Echo messages using the Strict Source Route option and sets the next-hop addresses to the IP addresses in the host list. The host list is made of IP addresses separated by spaces corresponding to the strict source route. There can be up to nine IP addresses in the host list. This option is only valid for IPv4 traffic Not used -w timeout Waits the specified amount of time, in milliseconds, for the corresponding Echo Reply before displaying a Request Timed Out message. 4000

25 Ping.exe Tool Ping Options Option Use Default -R
Forces Ping to trace the round-trip path by sending the ICMPv6 Echo Request message to the destination and including an IPv6 Routing extension header with the next destination of the sending node. This option is only valid for IPv6 traffic. Not used -S sourceaddr Forces Ping to use a specified source address. This option is only valid for IPv6 traffic. -4 Forces Ping to use an IPv4 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses. -6 Forces Ping to use an IPv6 address when the DNS name query for

26 Tracert.exe Tool Tracert.exe เป็นเครื่องมือ ใช้ ICMP Echo หรือ ข้อความ  ICMPv6 Echo Request ไปยังที่เส้นทางที่ระบุของเร้า เตอร์  unicast IPv4 และ IPv6 ความคับคั่งจากโฮสต์ต้นทางไปยัง โฮสต์ปลายทาง   ผู้ติดตามทดสอบ  reachability  รายละเอียด ชื่อ  เครือข่ายภายใน  ลูปเส้นทาง และปัญหาอื่นๆ

27 Tracert.exe Tool Tracert Options Option Use Default -h max_hops
Instructs Tracert to increment the TTL up to max_hops. 30 -j host-list Sends the ICMP Echo messages using the loose source route specified in the host-list. The host list is up to nine IP addresses separated by spaces, corresponding to the loose source route to the destination. This option is valid only for IPv4 traffic. Not used

28 Tracert.exe Tool Tracert Options Option Use Default -w timeout
Waits the specified amount of time in milliseconds for the response before displaying a *. 4000 -R Forces Tracert to trace the round-trip path by sending the ICMPv6 Echo Request message to the destination and including an IPv6 Routing extension header with the next destination of the sending node. This option is valid only for IPv6 traffic. Not used -S sourceaddr Forces Tracert to use a specified source address. This option is valid only for IPv6 traffic.

29 Tracert.exe Tool Tracert Options Option Use Default -S sourceaddr
Forces Tracert to use a specified source address. This option is valid only for IPv6 traffic. Not used -4 Forces Tracert to use an IPv4 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses. -6 Forces Tracert to use an IPv6 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses..

30 Pathping.exe Tool Pathping เป็นคำสั่ง สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่จะใช้ในการทดสอบเราท์เตอร์และลิงค์แอบแฝง และแพ็คเก็ตสูญหาย  ทั้ง IPv4 และ IPv6  สำหรับ IPv4  งาน เดินทางโดยส่งข้อความ ICMP Echo  อย่างต่อเนื่อง  ไปแต่ละจุดใน เส้นทางและบันทึกต่อไปนี้  เฉลี่ยตลอดเวลาการเดินทางสูญเสียแพ็ค เก็ต  เมื่อส่งข้อความ ICMP Echo ไปยังเราท์เตอร์  และการสูญเสีย แพ็คเก็ตเมื่อส่งข้อความ  ICMP Echo  เชื่อมโยงข้ามไปยังแต่ละเราท์ เตอร์

31 Pathping.exe Tool Pathping Options Option Use Default -n
Instructs Pathping to not perform a DNS reverse query on every router IP address. If the host name of each router is unimportant, the -n option accelerates the Pathping display of the path. Performs DNS reverse queries on each router IP address -h max_hops Instructs Pathping to increment the TTL up to max_hops. 30 -g host-list Sends the ICMP Echo messages using the loose source route specified in the host-list. The host list is up to nine IP addresses separated by spaces, corresponding to the loose source route to the destination. Not used -p period Waits the specified amount of time in milliseconds between successive Echo messages. 250

32 Pathping.exe Tool Pathping Options Option Use Default -q num_queries
Sends the num_queries number of queries for each hop. 100 -i address Sends the Pathping traffic from a specified address. Not used -w timeout Waits the specified amount of time in milliseconds for the response. 3000 -4 Forces Pathping to use an IPv4 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses -6 Forces Pathping to use an IPv6 address when the DNS name query for a host name returns both IPv4 and IPv6 addresses

33 Summary ICMP คือกลุ่มของ message ซึ่งให้บริการร่วมกับ IP แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ IP ICMP ประกอบด้วยบริการต่างๆต่อไปนี้ ICMP Echo and Echo Reply messages Destination Unreachable Time Exceeded Source Quench Redirect messages router discovery (Router Advertisement and Router Solicitation messages) Parameter Problem message Address mask discovery(Address Mask Request and Address Mask Reply messages PTMU Discovery Ping.exe Tool Tracert.exe Tool Pathping .exe Tool อันที่จริงแล้ว ICMP เป็นเพียงโปรโตคอลที่ช่วยให้ระบบทำงานดียิ่งขึ้น ซึ่งบริการต่างๆเป็นบริการ สำหรับรายงานความผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้การสื่อสารมีควมน่าเขื่อถือมากยิ่งขึ้น

34 ผู้จัดทำ ชื่อ นายทวีรัตน์ ขาวเอียด กลุ่ม 51346CPE รหัส


ดาวน์โหลด ppt Internet Control Message Protocol (ICMP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google