งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิชาสัมมนา MII การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโมไบล์ไอพี เวอร์ชั่นหกสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกส์ Performance Analysis Of Mobile IPv6 For Linux Testbed System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิชาสัมมนา MII การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโมไบล์ไอพี เวอร์ชั่นหกสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกส์ Performance Analysis Of Mobile IPv6 For Linux Testbed System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิชาสัมมนา MII การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโมไบล์ไอพี เวอร์ชั่นหกสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกส์ Performance Analysis Of Mobile IPv6 For Linux Testbed System นายวโรดม วีระพันธ์ 45061030 อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ผศ. อภิเนตร อูนากูล หลักสูตร วศ. ม. สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง

2 2 วัตถุประสงค์ 1. นำเสนอการทดลองโมไบล์ไอพี เวอร์ชั่นหก สำหรับระบบปฏิบัติการ ลีนุกส์ 2. ศึกษาโครงสร้างการสื่อสารข้อมูล แบบโมไบล์ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด 3. วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพ การส่งข้อมูลของโมไบล์ไอพีเวอร์ ชั่นหก

3 3 Outline Introduction What is Mobile IP? Mobile IP scenario Movement detection Home Agent registration Triangle routing Methodology Setup and configuration Testbed method Result and analysis Conclusion and future work

4 4 What is Mobile IP? Question? What is Mobile IP? Is it need to be a mobile phone? Answer: Internet Protocol enhancements that allow transparent routing of IP datagrams to mobile nodes in the Internet. (RFC 3220, Jan 2002) IP address that can mobile (movement). It can apply with every mobile terminal devices. Not need to be only mobile phone. (My opinion)

5 5 Mobile IP scenario Home Address CoA

6 6 Move detection There are 2 ways to detect movement. Check from ICMP packet’s lifetime. Agent broadcast ICMP router advertisement. To update registration lifetime field in mobile node from that agent. Compare network prefix from router advertisement. Network prefix

7 7 Stateless and stateful configuration Stateless address autoconfiguration Configuration IP address automatically by using new features in IPv6. Stateful address autoconfiguration Configuration IP address automatically by using Dynamic Host Control Protocol (DHCP) Server.

8 8 Home Agent Registration

9 9 Triangle Routing

10 10 Routing Optimization

11 11 Methodology Environment Pentium 4 2.4 GHz 256 DDR RAM. OS Linux Redhat 8.0 Kernel 2.4.20 Mipv6-0.9.5-v2.4.20.patch Use ICMP packet (ping6) to test network performance

12 12 Testbed method Algorithm Patching and recompile kernel code Restart mobile IPv6 services Ping6 from CN(eth0) => MN(eth1) Disconnect LAN cable MN(eth1) and connect MN(eth0) to another hub MN(eth0) get IPv6 address automatically See ping6 round trip time (rtt) average

13 13 Mobile IPv6 testbed Schema After MN was moved

14 14 Screenshot MN (Eth1) CN (Eth0) CN (Eth0)

15 15 Adjustment Adjust Router ADVertisement Daemon (RADVD) parameter (minRtrAdvInterval). Follow previous algorithm but no need to re-patching kernel. Record Round Trip Time (rtt) information and plot graphs.

16 16 Increase router advertisement rate RTR_SOLICITATION_INTERVAL = 10

17 17 Adjustment Adjust mobile IPv6 kernel code parameter RTR_SOLICITATION_INTERVAL. Follow previous algorithm. Record Round Trip Time (rtt) information and plot graphs.

18 18 Triggered router advertisement RTR_SOLICITATION_INTERVAL = 1

19 19 Mobile IPv6 Header Overhead NodeDescriptionPayload in bytes MN -> HAIPv6 Header, Authentication Header, Binding Update, ICMPv6 Router Solicitation 40 + 24 + 64 + 8 = 136 HA -> MNIPv6 Header, Authentication Header, Binding Acknowledgement, ICMPv6 Router Advertisement, Prefix Information Option 40 + 24 + 32 + 16 + 32 = 144 CN -> HAIPv6 Header, Binding Request40 + 4 = 44 HA -> MNIPv6 Header, Routing Header, Binding Request 40 + 24 + 4 = 68 CN -> MNIPv6 Header, Routing Header40 + 24 = 64

20 20 Mobile IPv6 Header Overhead

21 21 Conclusion After we tried the MIPL software, we perceive that mobile node can move to other networks without breaking current connection and no IP changing need. We reduce hand off time by reducing router advertisement rate or sending RS by mobile node for the better performance.

22 22 Future work Mobile IPv6 with IP Security Implementation Current MIPL version is based on kernel 2.4, which does not support IPSec. Although, we can apply kernel 2.4 to support IPSec with USAGI IPv6, where they have integrated IPSec. But IPSec and MIPv6 code was implemented quite differently.

23 23 Future work Multiple HA router advertisement Some mobile nodes use network prefix from RA messages to detect movement. If there are multiple HA routers in network, mobile node may always realize to move new network all time that it gets in RA from HA. Mobile nodes slowly determine reachability of current router. To reduced determine reachability time, we may add link-ID in RA message.

24 24 THE END Question?


ดาวน์โหลด ppt 1 วิชาสัมมนา MII การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโมไบล์ไอพี เวอร์ชั่นหกสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกส์ Performance Analysis Of Mobile IPv6 For Linux Testbed System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google