งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน ฤดูกาลของจีน (中国的季节)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน ฤดูกาลของจีน (中国的季节)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน ฤดูกาลของจีน (中国的季节)
โครงงาน ฤดูกาลของจีน (中国的季节) นำเสนอโดย นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ โรงเรียนธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

2 ปัญหาน่าท้าทาย..... ลองดูข้อมูลที่ผมได้มาแล้วช่วยครอบครัวผม
ครอบครัวของเรามีโครงการจะไปเที่ยวประเทศจีน แต่ยัง ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไม่เที่ยวช่วงเวลาไหนดี พวกเราเลยตัดสินไปถามตัวบริษัททัวร์เพื่อข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในครั้งนี้ ลองดูข้อมูลที่ผมได้มาแล้วช่วยครอบครัวผม ตัดสินใจที่ว่าครอบครัวเราจะไปเที่ยว ประเทศจีน เมื่อไหร่ดีครับ

3 ฤดูใบไม้ผลิ 春天 ฤดูใบไม้ผลิ (จีน:春天 Chūntiān) (อังกฤษ: Spring) หรือที่เรียกกันว่า วสันตวิษุวัต (อังกฤษ: Vernal equinox) เป็นฤดูในเขตอบอุ่นและเขตหนาว โดยทั่วไป ฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 มีนาคม ถึง 20 มิถุนายน ของทุกปี ช่วงเวลาที่ดีที่สุดทีเหมาะกับกับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเมษายน-กลางพฤษภาคม ภาพประกอบจาก

4 ฤดูร้อน 夏天 ฤดูร้อน (จีน夏天 Xiàtiān) (อังกฤษ: Summer) หรือที่เรียกว่า ครีษมายัน (อังกฤษ: Summer solstice) เป็นฤดูที่มีอากาศร้อนที่สุดในปี ฤดูร้อนในเขตอบอุ่นและเขตหนาวของซีกโลกเหนือ จะอยู่ระหว่าง ฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูใบไม้ร่วง โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 มิถุนายน ถึง 21 กันยายน ของทุกปี ในฤดูร้อนกลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืน ในฤดูร้อนเป็นช่วงฤดู ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุด ภาพประกอบจาก

5 ฤดูใบไม้ร่วง 秋天 ฤดูใบไม้ร่วง (จีน:秋天 Qiūtiān) (อังกฤษ: Autumn) หรือ ศารทวิษุวัต (อังกฤษ: Autumnal equinox) เป็นฤดูในเขตอบอุ่นและเขตหนาว โดยทั่วไป ฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 22 กันยายน ถึง 21 ธันวาคม ของทุกปี ฤดูใบไม้ร่วงของจีนที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ประมาณปลาย กันยายน-กลางพฤศจิกายน ภาพประกอบจาก

6 ฤดูหนาว 冬天 ฤดูหนาว (จีน:冬天Dōngtiān) (อังกฤษ: winter) เป็นฤดูที่มีอากาศหนาวที่สุดของปี ฤดูหนาวในเขตอบอุ่นและเขตหนาวของซีกโลกเหนือ จะกินเวลานานประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กลางมีนาคม อุณหภูมิในฤดูหนาวของจีนมีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียสและต่ำกว่า บางวันถ้าอุณหภูมิติดลบอาจมีหิมะตกได้ ภาพประกอบจาก

7 ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ...
เมื่อได้รับข้อมูลจากตัวแทนบริษัททัวร์แล้ว ข้าพเจ้าพอสรุปได้ว่า ฤดูกาลในประเทศจีน มี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม่ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูที่เหมาะกับการท่องเที่ยวในประเทศจีน ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ คือช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน และ ฤดูใบไม้ร่วง คือช่วงเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นฤดูที่อากาศไม่หนาวและไม่ร้อนจนเกินไป ธรรมชาติงดงามน่าท่องเที่ยว การท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับเราจะทำกิจกรรมอะไรในช่วงนั้นมากกว่า เช่น ถ้าอยากเล่นสกี ก็ต้องไปเที่ยวประเทศจีนในฤดูหนาว เป็นต้น ภาพประกอบจาก

8 แหล่งอ้างอิง... ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศจีน. จาก search=cache:qAIf_e4sDykJ: ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555. เจี๋ยชี่ 24 ฤดูของจีน. ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555. ฤดูใบไม้ผลิ. จาก ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555. ฤดูใบไม้ร่วง. จาก ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555. ฤดูร้อน. จาก ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555. ฤดูหนาว. จาก ค้นคว้าเมื่อ 22 กันยายน 2555.


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน ฤดูกาลของจีน (中国的季节)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google