งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
ห่วงโซ่แห่งการลบ โดย ครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล ครูธัญกร กิตติจริยา

2 เป็นตัวเลขที่ทำให้เกิดโซ่แห่งการลบ
เลข 1, 4 , 6 , 7 เป็นตัวเลขที่ทำให้เกิดโซ่แห่งการลบ เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ

3 ทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1
นำเลข 1, 4 , 6 , 7 เรียงเป็นจำนวน 4 หลัก สองจำนวนคือ จำนวนที่มากที่สุด คือ 7641 จำนวนที่น้อยที่สุด คือ 1467 เพื่อน ๆ สังเกตไหมคะ เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากมากไปหาน้อยจะได้จำนวนที่มากที่สุด เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากน้อยไปหามากจะได้จำนวนที่น้อยที่สุด

4 เพื่อน ๆ จะเห็นว่าผลลัพธ์ เป็นเลขโดด 1 , 4 , 6 , 7 อีกเช่นเดิมค่ะ
ขั้นตอนที่ 2 นำจำนวนที่มากที่สุด คือ 7641 ตั้ง ลบด้วยจำนวนที่ น้อยที่สุด คือ จะได้ _ เพื่อน ๆ จะเห็นว่าผลลัพธ์ เป็นเลขโดด 1 , 4 , 6 , 7 อีกเช่นเดิมค่ะ

5 เรามาทดลองทำกันดีกว่าค่ะ
แล้วจำนวน 4 หลักอื่น ๆ เป็นแบบเดียวกันไหมค่ะ ถ้าเพื่อน ๆ อยากทราบ เรามาทดลองทำกันดีกว่าค่ะ

6 เราขอกำหนดเลขโดด 1 , 3 , 5 , 8 ค่ะ ขั้นตอนที่ 1
เราขอกำหนดเลขโดด 1 , 3 , 5 , 8 ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 นำเลข 1, 3 , 5 , 8 เรียงเป็นจำนวน 4 หลัก สองจำนวนคือ จำนวนที่มากที่สุด คือ 8531 จำนวนที่น้อยที่สุด คือ 1358

7 เพื่อน ๆ จะเห็นว่าผลลัพธ์ ยังไม่ใช่เลขโดด 1 , 4 , 6 , 7 ค่ะ
ขั้นตอนที่ 2 นำจำนวนที่มากที่สุด คือ 7641 ตั้ง ลบด้วยจำนวนที่ น้อยที่สุด คือ จะได้ _ เพื่อน ๆ จะเห็นว่าผลลัพธ์ ยังไม่ใช่เลขโดด 1 , 4 , 6 , 7 ค่ะ

8 นำเลข 1, 3 , 5 , 8 เรียงเป็นจำนวน 4 หลัก สองจำนวนคือ
ย้อยกลับไปทำตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นเลขโดด 1 , 4 , 6 , 7 ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 นำเลข 1, 3 , 5 , 8 เรียงเป็นจำนวน 4 หลัก สองจำนวนคือ จำนวนที่มากที่สุด คือ 8531 จำนวนที่น้อยที่สุด คือ 1358

9 เพื่อน ๆ จะเห็นว่าผลลัพธ์ ยังไม่ใช่เลขโดด 1 , 4 , 6 , 7 ค่ะ
ขั้นตอนที่ 3 นำจำนวนที่มากที่สุด คือ 7641 ตั้ง ลบด้วยจำนวนที่ น้อยที่สุด คือ จะได้ _ เพื่อน ๆ จะเห็นว่าผลลัพธ์ ยังไม่ใช่เลขโดด 1 , 4 , 6 , 7 ค่ะ

10


ดาวน์โหลด ppt ครูรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google